Cáp điện CXV (AXV) Thịnh Phát

Danh mục: Cáp điện CXV (AXV) Thịnh Phát, Dây cáp điện Thịnh Phát, Dây, Cáp Điện

1.Giới thiệu

Dây điện CXV Thịnh Phát  sử dụng trong các công trình thang cáp, máng cáp, ống đi trên hoặc trong tường, mương kín khô trong các nhà xưởng, toà nhà, hoặc từ nguồn đến các thiết bị máy móc, trong ống chôn trong đất…

2.Tiêu chuẩn áp dụng

TCVN 5935, IEC 60502-1

3.Cách nhận biết dây

Bằng băng màu nằm giữa ruột dẫn và lớp cách điện màu tự nhiên

Các lõi pha: Đỏ, vàng, xanh

Lõi trung tính: Đen

Vỏ bọc: Đen

Cách nhận biết trên có thể thay đổi theo yêu cầu

4.Đặc tính kỹ thuật

4.1. Cấu trúc dây

Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC

(1) Ruột dẫn: Đồng mềm (cấp 2, nén chặt)

(2) Cách điện: XLPE

(3) Chất độn PP, băng quấn, lớp bọc bên trong PVC

(4) Giáp kim loại sợi thép và băng quấn

(5) Vỏ bọc: PVC (loại ST2)

Cáp điện lực, 4 lõi, trung tính giảm, ruột đồng nén chặt, có giáp (sợi thép), có vỏ bọc, 0.6/1k

4.2. Đặc tính

Điện áp định mức (Uo/U): 0.6/1kV

Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong vận hành bình thường: 90oC

Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch trong thời gian tối đa 5s: 250oC

Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 12 x D (D: đường kính ngoài của cáp)

 

DÂY ĐIỆN AXV THỊNH PHÁT

1.Giới thiệu

Dây điện axv thịnh phát  sử dụng trong các công trình thang cáp, máng cáp, ống đi trên hoặc trong tường, mương kín khô trong các nhà xưởng, toà nhà, hoặc từ nguồn đến các thiết bị máy móc, trong ống chôn trong đất

2.Tiêu chuẩn áp dụng

TCVN 5935, IEC 60502-1

3.Cách nhận biết dây

Bằng băng màu nằm giữa ruột dẫn và lớp cách điện màu tự nhiên

Các lõi pha: Đỏ, vàng, xanh

Lõi trung tính: Đen

Vỏ bọc: Màu đen

Cách nhận biết trên có thể thay đổi theo yêu cầu

4.Đặc tính kỹ thuật

4.1. Cấu trúc dây

Al/XLPE/PVC

(1) Ruột dẫn: Nhôm (cấp 2, nén chặt)

(2) Cách điện: XLPE

(3) Chất độn PP, băng quấn

(4) Vỏ bọc: PVC (loại ST2)

Cáp điện lực, 4 lõi, trung tính giảm, ruột nhôm nén chặt, cách điện XLPE, không giáp, có vỏ bọc, 0.6/1kV

4.2. Đặc tính

Điện áp định mức (Uo/U): 0.6/1kV

Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong vận hành bình thường: 90oC

Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch trong thời gian tối đa 5s: 250oC

Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 8 x D (D: đường kính ngoài của cáp)