Dây điện CV (AV) Thịnh Phát

Danh mục: Dây cáp điện Thịnh Phát, Dây điện CV (AV) Thịnh Phát, Dây, Cáp Điện

1.Giới thiệu

Dây điện CV (AV) Thịnh Phát dùng làm dây dẫn điện cho các chiếu sáng và các thiết bị điện thông dụng trong hộ gia đình.

2.Tiêu chuẩn áp dụng

TCVN 6610-3 (IEC 60227-3)

3.Cách nhận biết dây

Màu đỏ, vàng, xanh, đen, xanh lá sọc vàng

4.Đặc tính kỹ thuật

4.1. Cấu trúc dây

4.2. Đặc tính