CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Htpmart.vn cam kết coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu vì thông tin cá nhân là sở hữu của bạn. Do đó, chúng tôi sẽ cố gắng bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi. Chúng tôi chỉ thu thập lượng thông tin tối thiểu có sự cho phép của bạn và sử dụng thông tin này chỉ cho các mục đích chăm sóc khách hàng. Chúng tôi không cung cấp thông tin cho các bên thứ ba mà không có sự hiểu biết của bạn

1. Phạm vi thu thập thông tin

Thông tin bạn cung cấp trực tiếp:

 • Khi bạn tạo tài khoản hoặc hồ sơ, chúng tôi có thể yêu cầu các thông tin như tên, ngày sinh hoặc địa chỉ email của bạn.
 • Nếu bạn đặt hàng của htpmart.vn, chúng tôi có thể hỏi tên, địa chỉ, thông tin liên lạc, thông tin vận chuyển và thanh toán để xử lý đơn hàng của bạn.
 • Chúng tôi có thể cần thông tin để xác minh danh tính của bạn và sản phẩm mà bạn đang tìm hiểu Để phản hồi lại khi bạn liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách hàng

Thông tin về việc sử dụng dịch vụ của bạn

Ngoài các thông tin bạn cung cấp, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về việc sử dụng Dịch vụ của bạn thông qua phần mềm trên thiết bị và các phương tiện khác. Chúng tôi sẽ thu thập:

 • Thông tin thoại: bản ghi âm giọng nói của bạn khi gọi đến tổng đài của htpmart.vn sẽ được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi làm dữ liệu để cải tiến dịch vụ chăm sóc khách hàng
 • Thông tin bạn đã xem: thông tin về nội dung bạn đã xem khi truy cập vào website htpmart.vn trên thiết bị của bạn và thời lượng xem các thông tin đó
 • Thông tin khác chúng tôi thu thập được

Dịch vụ phân tích của bên thứ ba

Qua một số Dịch vụ chúng tôi có thể thu thập các thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn trên trang web và các thiết bị được kết nối, cũng như trên các trang web, thiết bị, những tính năng và dịch vụ trực tuyến khác của bên thứ ba

Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ phân tích của bên thứ ba như Google Analytics, điều này sẽ giúp chúng tôi cải thiện Dịch vụ. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin thu được với các nhà cung cấp này và bên thứ ba liên quan, hoặc họ có thể trực tiếp thu thập những thông tin này để đánh giá việc sử dụng Dịch vụ, giúp chẩn đoán các vấn đề kỹ thuật

Tùy chọn của bạn

Bạn có thể lựa chọn không cung cấp cho chúng tôi một số loại thông tin nhất định nhưng điều đó có thể sẽ cản trở việc đặt hàng, giao hàng hay các lợi ích bạn nhận được từ Dịch vụ chăm sóc khách hàng của htpmart.vn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải thích những hạn chế này khi yêu cầu thông tin của bạn để bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt

2. Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào?

Chúng tôi sử dụng thông tin để:

 • Lên đơn đặt hàng và giao hàng cho bạn
 • Chăm sóc bạn trong suốt quá trình mua hàng hóa, dịch vụ của htpmart
 • Cung cấp khuyến mãi, quảng cáo và ưu đãi có thể khiến bạn quan tâm trên các trang htpmart.vn của chúng tôi, trang web của bên thứ ba hoặc các mạng xã hội
 • Phân tích các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về khách hàng của mình nhằm cung cấp các kết nối, dịch vụ và trải nghiệm phù hợp nhất cho bạn

3. Chúng tôi chia sẻ thông tin với ai?

Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn trong nội bộ doanh nghiệp nhưng chỉ cho những người cần thông tin để để hỗ trợ bạn

Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ thông tin của bạn cho các tổ chức sau, chỉ trong phạm vi cần thiết để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi:

 • Đối tác: là người mà chúng tôi hợp tác để cung cấp các Dịch vụ, sản phẩm hỗ trợ chúng tôi
 • Các bên khác khi pháp luật quy định hoặc cần thiết

4. Bảo mật thông tin của bạn

Chúng tôi rất coi trọng công tác bảo vệ dữ liệu. Chúng tôi sẽ cố hết sức đưa ra các biện pháp bảo vệ để bảo mật thông tin chúng tôi thu thập được