Sơn Nippon

Danh mục: Sơn, Chất chống thấm
STT SẢN PHẨM SƠN GỐC/MÀU BAO BÌ GIÁ BÁN
(Tham Khảo)
BỘT BẢ/BỘT TRÉT
1 NIPPON SKIMCOAT NỘI THẤT TRẮNG Bao/40 Kg 205,000
2 NIPPON WEATHERGARD SKIMCOAT NGOẠI THẤT TRẮNG Bao/40 Kg 255,000
SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NGOÀI TRỜI 0
1 NIPPON WEATHERGARD SEALER TRẮNG Th/18 Lít 1,509,700
TRẮNG Lon/5 Lít 468,300
2 SUPER MATEX SEALER TRẮNG Th/17 Lít 848,600
TRẮNG Lon/5 Lít 277,900
3 NIPPON HITEX SEALER 5180 (GỐC DẦU) TRẮNG Th/20 Lít 0
TRẮNG Lon/5 Lít 0
4 DUNG MÔI NIPPON HITEX 5180 WALL THINER TRẮNG Th/18 Lít 0
TRẮNG Lon/5 Lít 0
SƠN LÓT CHỐNG KIỀM TRONG NHÀ 0
1 NIPPON ODOURLESS SEALER KHÔNG MÙI TRẮNG Th/18 Lít 1,106,900
TRẮNG Lon/5 Lít 332,500
2 SƠN CHỐNG THẤM NIPPON WP100 GHI Th/18 Kg 1,455,500
Lon/5 Kg 425,200
Lon/1 Kg 93,000
3 SƠN CHỐNG THẤM NIPPON WP200 201, 202 20KG 1,504,600
6KG 484,100
4 MATEX SEALER TRẮNG Th/17 Lít 559,300
TRẮNG Lon/5 Lít 179,200
SƠN NIPPON NGOÀI TRỜI 0
1 NIPPON WEATHERGARD SIÊU BÓNG
Chống rêu mốc rất tốt
Chùi rửa tuyệt vời
Chống kiềm hóa
Bám dính tốt
TRẮNG Lon/5 Lít 823,400
Lon/1 Lít 177,400
CHUẨN Lon/5 Lít 931,700
Lon/1 Lít 197,000
2 NIPPON WEATHERGARD PLUS+
Chống rêu mốc rất tốt
Chùi rửa tuyệt vời
Chống kiềm hóa
Bám dính tốt
TRẮNG Th/18 Lít 2,540,200
Lon/5 Lít 747,700
Lon/1 Lít 160,600
CHUẨN Th/18 Lít 2,901,300
Lon/5 Lít 848,200
Lon/1 Lít 180,300
3 NIPPON WEATHERGARD BÓNG
Chống rêu mốc rất tốt
Chùi rửa tuyệt vời
Chống kiềm hóa
Bám dính tốt
TRẮNG Th/18 Lít 2,540,200
Lon/5 Lít 747,700
Lon/1 Lít 160,600
CHUẨN Th/18 Lít 2,901,300
Lon/5 Lít 848,200
Lon/1 Lít 180,300
4 NIPPON SUPERGARD TRẮNG Th/18 Lít 1,408,700
Lon/5 Lít 418,400
CHUẨN Th/18 Lít 1,609,700
Lon/5 Lít 480,500
5 NIPPON SUPER MATEX
Chống rêu mốc, độ che phủ cao
TRẮNG Th/18 Lít 916,100
Lon/5 Lít 287,400
CHUẨN Th/18 Lít 1,054,000
Lon/5 Lít 347,400
SƠN NIPPON NỘI THẤT 0
1 NIPPON ODOURLESS – SIÊU BÓNG
Không mùi
TRẮNG Lon/5 Lít 677,000
Lon/1 Lít 156,300
CHUẨN Lon/5 Lít 761,900
Lon/1 Lít 174,500
2 NIPPON ODOURLESS – BÓNG
Không mùi
TRẮNG Th/18 Lít 1,879,100
Lon/5 Lít 587,900
Lon/1 Lít 133,700
CHUẨN Th/18 Lít 2,116,600
Lon/5 Lít 662,100
Lon/1 Lít 151,200
3 NIPPON ODOUR-LESS SPOT-LESS TRẮNG Th/18 Lít 1,425,700
Lon/5 Lít 430,800
Lon/1 Lít 97,400
CHUẨN Th/18 Lít 1,608,300
Lon/5 Lít 483,900
Lon/1 Lít 109,800
4 NIPPON ODOURLESS CHÙI RỬA VƯỢT TRỘI
Chùi rửa tốt, bền màu, chống rêu mốc
TRẮNG Th/18 Lít 1,130,500
Lon/5 Lít 367,900
Lon/1 Lít 87,200
CHUẨN Th/18 Lít 1,275,700
Lon/5 Lít 412,400
Lon/1 Lít 98,900
5 NIPPON MATEX
Màng sơn phẳng mịn, đô che phủ cao
SIÊU TRẮNG Th/18 Lít 684,200
Lon/4.8kg 172,600
CHUẨN Th/18 Lít 763,200
Lon/5kg 189,400
6 NIPPON VATEX
Chống rêu mốc, rất kinh tế
TRẮNG Th/17 Lít 353,200
Lon/4.8kg 101,800
SƠN DẦU NIPPON (GIÁ LH NCC ĐỂ BIẾT)
1 TILAC  PRIMER RED OXIDE Lon/3 Lít LH
Lon/0.8 Lít LH
2 1053 BLACK Lon/3 Lít LH
Lon/0.8 Lít LH
3 TILAC 1113, 1108, 1133, 1014, 1044, 1114 Lon/3 Lít LH
Lon/0.8 Lít LH
4 TILAC(Màu Chuẩn) Lon/3 Lít LH
Lon/0.8 Lít LH
5 TILAC (T1026S WHITE MATT) Lon/3 Lít LH
Lon/0.8 Lít LH
6 TILAC ( 1045 BLACK MATT) Lon/3 Lít LH
Lon/0.8 Lít LH
7 AQUA BODELAC Lon/1 Lít LH
8 1021 MANDARIN RED Lon/3 Lít LH
Lon/0.8 Lít LH
SƠN KIM LOẠI NHẸ & TRẮNG KẼM (GIÁ LH NCC ĐỂ BIẾT) LH
1 VINILEX 120 ACTIVE PRIMER (BASE) Th/16 Lít LH
Lon/4 Lít LH
2 VINILEX 120 ACTIVE PRIMER (HARDENER) Lon/4 Lít LH
Lon/1 Lít LH
DUNG MÔI PHA SƠN DẦU LH
1 HITEX 5180 Th/18 Lít LH
Lon/5L LH
2 THINNER BODELAC Th/18 Lít LH
Lon/5L LH
3 THINNER V125 ACTIVE PRIMER Th/18 Lít LH
Lon/5 Lít LH
4 THINNER ROADLINE Lon/5 Lít LH
SƠN KẺ ĐƯỜNG LH
1 ROADLINE TRẮNG Lon/5 Lít LH
VÀNG Lon/5 Lít LH
ĐEN Lon/5 Lít LH
ĐỎ Lon/5 Lít LH
2 ROADLINE PHẢN QUANG VÀNG Lon/5 Lít LH
ĐỎ Lon/5 Lít LH
ĐEN Lon/5 Lít LH
TRẮNG Lon/5 Lít LH