Sơn Expo

Danh mục: Sơn, Chất chống thấm
CHỦNG LOẠI TÊN SẢN PHẨM ĐVT GIÁ BÁN
SƠN NƯỚC NỘI THẤT EXPO SƠN POLY IN – NEW
( Sơn nước nội thất Poly )
Lon/3.35 Lít 98,725
Th/18 Lít 408,100
SƠN EXPO EMUL IN 2
( Sơn nước nội thất Expo)
Lon/ 3.35 Lít 150,975
Th/18L 622,600
SƠN EXPO SATIN 6+1 FOR INT
( Sơn nước nội thất Expo Satin )
Lon/4.375 Lít 421,300
Th/18 Lít 1,516,000
SƠN EXPO EASY INTERIOR
( Sơn nước nội thất Expo Easy )
Lon/3.35 Lít 115,225
Th/18 Lít 489,500
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT EXPO SƠN EXPO RAINKOTE M (EXPO BẠC)
( Sơn nước ngoại thất Expo Rainkote)
Lon/1 Lít 81,217
SƠN EXPO RAINKOTE M
– Màu Thường
– Màu Đặc Biệt (290, 338, 343, 458, 635, 777, 964, 3033, 3133, 3144)
( Sơn nước ngoại thất Expo Rainkote)
Lon/4.375 Lít 292,050
361,350
SƠN EXPO RAINKOTE

– Màu Thường
– Màu Đặc Biệt
( Sơn nước ngoại thất Expo Rainkote)

Th/ 18 Lít 980,100
1,175,900
SƠN EXPO EASY FOR EXT

– Màu Thường
– Màu Đặc Biệt
( Sơn nước ngoại thất Expo Easy )

Lon/4.375 Lít 283,250
311,575
SƠN EXPO EASY FOR EXT

– Màu Thường
– Màu Đặc Biệt
( Sơn nước ngoại thất Expo Easy )

Th/ 18 Lít 935,000
1,117,600
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT BÓNG EXPO SƠN EXPO SATIN 6+1 FOR EXTERIOR

– Màu Thường
– Màu Đặc Biệt
( Sơn nước ngoại thất bóng Expo Satin )

Lon/4.375 Lít 568,150
625,400
SƠN EXPO SATIN 6+1 FOR EXTERIOR

– Màu Thường
– Màu Đặc Biệt
( Sơn nước ngoại thất bóng Expo Satin )

Th/ 18 Lít 1,995,400
2,189,000
CHỐNG THẤM EXPO CHỐNG THẤM EXPO EX-PROOF
(Hợp chất chống thấm pha xi măng)
Lon/4.375 Lít 403,425
Th/ 18 Lít 1,507,000
SƠN LÓT EXPO SƠN EXPO ALKALI PRIMER FOR INT
(Sơn lót chống kiềm nội thất Expo )
Lon/ 4.375 Lít 206,800
Th/18 Lít 858,000
SƠN EXPO ALKALI PRIMER FOR EXT

(Sơn lót chống kiềm ngoại thất Expo)

Lon/ 4.375 Lít 252,175
Th/18 Lít 979,000
SƠN DẦU EXPO Sơn dầu Expo ENA Lon/150 ml 22,092
Sơn dầu Expo  – Màu 000, 111, 210, 233
– Màu còn lại trong bảng màu
Lon/375 ml 47,300
43,908
Sơn dầu Expo  – Màu 000, 111, 210, 233
– Màu còn lại trong bảng màu
Lon/800 ml 92,767
86,350
Sơn dầu Expo  – Màu 000, 111, 210, 233
– Màu 555, 650, 640, 680, 910, 940, 999
– Màu còn lại trong bảng màu
Lon/3 Lít 328,625
274,175
295,075
Sơn dầu Expo  – Màu 000, 111, 210, 233
– Màu 555, 650, 640, 680, 910, 940, 999
– Màu còn lại trong bảng màu
Th/17.75 Lít 1,665,400
1,507,000
1,579,600
SƠN DẦU POLY SƠN POLY DẦU (NEW)
(Sơn dầu Poly)
Lon/375 ml 38,042
Lon/800 ml 76,983
Lon/3 Lít 271,325
Th/17.75 Lít 1,342,800
SƠN LÓT CHỐNG RỈ EXPO SƠN EXPO RED OXIDE GLOSS (BÓNG)
(Sơn chống rỉ đỏ Expo)
Lon/800 ml 52,800
Lon 3 Lít 191,950
Th/17.75 Lít 950,400
SƠN LUCKY OXIDE PRIMER (GREY)
(Sơn chống rỉ xám Lucky)
Lon/800 ml 55,092
Lon 3 Lít 218,625
Th/17.75 Lít 971,300
SƠN LUCKY OXIDE PRIMER (RED)

(Sơn chống rỉ đỏ Lucky )

Lon/800 ml 51,058
Lon 3 Lít 187,000
Th/17.75 Lít 856,900
SƠN POLY OXIDE PRIMER (RED)

(Sơn chống rỉ đỏ Poly)

Lon/800 ml 46,850
Lon 3 Lít 173,900
Th/17.75 Lít 812,100
SƠN POLY OXIDE PRIMER (GREY)

(Sơn chống rỉ xám Poly )

Lon/800 ml 52,158
Lon 3 Lít 190,725
Th/17.75 Lít 863,800
BỘT TRÉT EXPO BỘT TRÉT EXPO POWDER PUTTY PAINT NGOẠI THẤT ( Bột trét ngoại thất  Expo) Bao/40kg LIÊN HỆ
BỘT TRÉT EXPO BỘT TRÉT EXPO POWDER PUTTY PAINT NỘI THẤT ( Bột trét nội thất ) LIÊN HỆ
EPOXY LÓT KẼM – EPOXY PRIMER Lon/800 ml 114,125
SƠN KẼM 2IN1 Lon/800 ml 127,050
Lon 3 Lít 438,900