Cáp Multiplex Thịnh Phát

Danh mục: Cáp Multiplex Thịnh Phát, Dây cáp điện Thịnh Phát, Dây, Cáp Điện

1.Giới thiệu

Cáp Multiplex Thịnh Phát Sử dụng để đi trong thang cáp, máng cáp, ống đi trên hoặc trong tường, mương kín khô trong các nhà xưởng, toà nhà, từ nguồn đến các thiết bị máy móc, trong ống chôn trong đất…

2.Tiêu chuẩn áp dụng

DUPLEX (DuCV)

TCVN 5935

TCVN 5064

IEC 60502-1

TRIPLEX (TrCV)

TCVN 5935

TCVN 5064

IEC 60502-1

3.Cách nhận biết dây

DUPLEX (DuCV)

Bằng màu của cách điện PVC: các lõi đen, xám hoặc theo yêu cầu

TRIPLEX (TrCV)

Bằng màu của cách điện PVC: các lõi đỏ, vàng, xanh hoặc theo yêu cầu

4.Đặc tính kỹ thuật

4.1. Cấu trúc dây

DUPLEX (DuCV)

(1) Ruột dẫn: Sợi đồng cứng xoắn đồng tâm

(2) Cách điện: PVC

TRIPLEX (TrCV)

(1) Ruột dẫn: Sợi đồng cứng xoắn đồng tâm

(2) Cách điện: PVC

4.2. Đặc tính

DUPLEX (DuCV)

Điện áp định mức (Uo/U): 0.6/1kV

Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong vận hành bình thường: 70oC

Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch trong thời gian tối đa 5s:

Đối với tiết diện ruột dẫn > 300 mm2: 1400C

Đối với tiết diện ruột dẫn ≤ 300 mm2: 1600C

Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 8 x D (D: đường kính ngoài của cáp)

TRIPLEX (TrCV)

Điện áp định mức (Uo/U): 0.6/1kV

Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong vận hành bình thường: 70oC

Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch trong thời gian tối đa 5s:

Đối với tiết diện ruột dẫn > 300 mm2: 1400C

Đối với tiết diện ruột dẫn ≤ 300 mm2: 1600C

Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 8 x D (D: đường kính ngoài của cáp)