Dây súp Thịnh Phát

Danh mục: Dây cáp điện Thịnh Phát, Dây súp Thịnh Phát, Dây, Cáp Điện

1.Giới thiệu

Dây súp Thịnh Phát  là loại dây cáp điện ruột đồng có vỏ bọc nhựa PVC thường dùng cho các thiết bị điện dân dụng

2.Tiêu chuẩn áp dụng

TCVN 6610-3 (IEC 60227-3)

IEC 60502-1, IEC 60228

TCVN 6610-5 (IEC 60227-5)

3.Cách nhận biết dây

VC/VCm: Đỏ, vàng, xanh, đen, xanh lá sọc vàng

VCmd: Đỏ, vàng, xanh, trắng, đen

Vcmo: Các lõi: màu đỏ, đen .Vỏ bọc: màu xám hoặc màu đen

4.Đặc tính kỹ thuật

4.1. Cấu trúc dây

Dây VC

Dây VCm

Dây VCmd

Dây VCmo

4.2. Đặc tính

Dây VC

Dây VCm

Dây VCmd

Dây Vcmo