Ống bạt cốt dù

Danh mục: Ống bạt cốt dù, Ống nước & Phụ kiện

Mua hàng với số lượng lớn Quý khách vui lòng liên hệ Hotline 19006714 để có giá tốt hơn

BẢNG GIÁ 
(Hàng có sẵn)
STT Tên, quy cách sản phẩm ĐVT Quy cách Công dụng Độ dày Đơn giá
1 Ống bạt cốt dù xanh Ø40 Mét 50m Xả nuớc 1mm 18,500
2 Ống bạt cốt dù xanh Ø50 Mét 50m Xả nước 1mm 21,200
3 Ống bạt cốt dù xanh Ø60 Mét 50m Xả nước 1mm 23,400
4 Ống bạt cốt dù xanh Ø80 Mét 50m Xả nước 1mm 25,800
5 Ống bạt cốt dù xanh Ø100 Mét 50m Xả nuớc 1.1mm 30,000
6 Ống bạt cốt dù vang cam Ø 100 Mét 50m Xả cát 2mm 50,000
6 Ống bạt cốt dù xanh Ø120 Mét 50m Xả nước 1.1mm 36,000
7 Ống bạt cốt dù xanh Ø150 Mét 50m Xả nước 1-1mm 41,800
8 Ông bạt cốt dù Ø150 bạt Hòa màu vàng Mét 50m Xả cát 1.5mm 65,000
9 Ống bạt cốt dù Ø 150 bạt Hòa màu xanh Mét 50m Xả nước – xả bùn 1.2mm 55,000
10 Ống bạt Hòa Ø 200 màu vàng Mét 50m Xả cát 1.7mm 94,000
11 Ống bạt Hòa Ø 200 xanh Mét 50m Xả bùn 1.5mm 84,000
12 Ống bạt cốt dù phi 200 Mét 50m Xả nước 1.1m 64,000

 Hàng có sẵn
 Gía chưa bao gồm vận chuyển.
 Chưa bao gồm thuế VAT 10%.
 Hàng sản xuất Việt Nam mới 100%

BẢNG GIÁ 
(Hàng đặt trong vòng 5 – 10 ngày)
STT Tên, quy cách sản phẩm ĐVT Quy cách Màu sắc Độ dày Công dụng Đơn giá
1 Ống bạt cốt dù Ø28 Mét 20m-50m Xanh 1mm Xả Nước 15,000
2 Ống bạt cốt dù Ø40 Mét 20m-50m Xanh 1.2mm Xả Nước 19,000
3 Ống bạt cốt dù Ø50 Mét 20m-50m Xanh 1.2mm Xả Nước 22,000
4 Ống bạt cốt dù Ø50 Mét 20m-50m Vàng cam 1.2mm Xả cát 25,000
5 Ống bạt cốt dù Ø65 Mét 20m-50m Xanh 1.2mm Xả nước 23,000
6 Ống bạt cốt dù Ø65 Mét 20m-50m Vàng cam 1.2mm Xả nước 30,000
6 Ống bạt cốt dù Ø80 Mét 20m-50m Xanh 1.2mm Xả nước 27,000
7 Ống bạt cốt dù Ø80 Mét 20m-50m Xanh đậm 1.2mm Xả bùn 31,000
8 Ông bạt cốt dù Ø80 Mét 20m-50m Vàng cam 1.8mm Xả nước 38,000
9 Ống bạt cốt dù Ø100 Mét 20m-50m Xanh 1.2mm Xả nước 33,000
10 Ống bạt cốt dù Ø100 Mét 20m-50m Xanh đậm 1.8mm Xả bùn 42,000
11 Ống bạt cốt dù Ø100 Mét 20m-50m Vàng cam 1.9mm Xả cát 49,000
12 Ống bạt cốt dù Ø100 Mét 20m-50m Tím 2mm Xả sỏi 53,000
13 Ống bạt cốt dù Ø100 Mét 20m-50m Xanh  đậm có gân 2.6mm Xả cát + sỏi 61,000
14 Ống bạt cốt dù Ø120 Mét 20m-50m Xanh 1.3mm Xả nước 38,000
15 Ống bạt cốt dù Ø120 Mét 20m-50m Tím 2.0mm Xả sỏi 62,000
16 Ống bạt cốt dù Ø120 Mét 20m-50m Xanh đậm có gân 2.2mm Xả cát 77,000
17 Ống bạt cốt dù Ø150 Mét 20m-50m Xanh 1.4mm Xả nước 50,000
18 Ống bạt cốt dù Ø150 Mét 20m-50m Vàng cam 2.0mm Xả cát 72,000
19 Ống bạt cốt dù Ø150 Mét 20m-50m Tím 2.2mm Xả sỏi 80,000
20 Ống bạt cốt dù Ø150 Mét 20m-50m Xanh đậm có gân 2.6mm Xả cát + sỏi 110,000
21 Ống bạt cốt dù Ø200 Mét 20m – 40m Vàng cam 2.0mm Xả cát 95,000
22 Ống bạt cốt dù Ø200 Mét 20m – 40m Tím 2.2mm Xả sỏi 125,000
23 Ống bạt cốt dù Ø200 Mét 20m – 40m Xanh đậm 1.8mm Xả bùn 85,000
24 Ống bạt cốt dù Ø200 Mét 20m – 40m Xanh đậm có gân 2.8mm Xả cát + sỏi 140,000

 Đặt hàng trong vòng 5 – 10 ngày
 Gía chưa bao gồm vận chuyển, chưa bao gồm thuế VAT
 Hàng Việt Nam mới 100%