Dây điện trần (ACSR) Cadivi

Danh mục: Dây cáp điện Cadivi, Dây điện trần (ACSR) Cadivi, Dây, Cáp Điện

 

A. DÂY TRẦN NHÔM LÕI THÉP CADIVI

1.Giới thiệu

Dây điện trần nhôm lõi thép – ACSR (As, AC) Cadivi sử dụng cho đường dây tải điện trên không.

Tại các vùng biển hay các miền không khí có tính ăn mòn kim loại cao, dây nhôm lõi thép trần được tra mỡ trung tính chịu nhiệt có nhiệt độ chảy nhỏ giọt không thấp hơn 1200C.

2.Tiêu chuẩn áp dụng

TCVN 5064 – 1994; TCVN 5064 : 1994/SĐ 1 : 1995
TCVN 6483/IEC 61089
ASTM B232
DIN 48204

3.Cách nhận biết dây

4.Đặc tính kỹ thuật

4.1. Cấu trúc dây

4.2. Đặc tính

Đặc tính kỹ thuật dây ACSR theo TCVN 5064

Mặt cắt

danh định

Kết cấu

Structure

Đường kính tổng gần đúng (*) Điện trở DC

tối đa ở 20°C

Khối lượng dây gần đúng không kể mỡ (*) Khối lượng mỡ gần đúng (*)

Approx. grease mass

Lực kéo đứt nhỏ nhất
Nominal area Phần nhôm

Al

Phần thép

St

Overall diameter Max. DC resistance at 20°C Approx. mass except grease Lz Mz Hz ACKP Minimum breaking load

 

mm2 N0 /mm mm Ω/km kg/km kg/km N
10/1,8 6/1,50 1/1,50 4,5 2,7046 43 2,2 0,5 4089
16/2,7 6/1,85 1/1,85 5,6 1,7818 65 3,3 0,7 6220
25/4 6/2,30 1/2,30 6,9 1,1521 100 5,1 1,1 9296
35/6 6/2,80 1/2,80 8,4 0,7774 149 7,5 1,6 13524
50/8 6/3,20 1/3,20 9,6 0,5951 195 9,8 2,2 17112
70/11 6/3,80 1/3,80 11,4 0,4218 274 13,8 3,0 24130
70/72 18/2,20 19/2,20 15,4 0,4194 755 13,9 13,9 27,8 19,2 96826
95/16 6/4,50 1/4,50 13,5 0,3007 384 19,4 4,3 33369
95/141 24/2,20 37/2,20 19,8 0,3146 1357 27,8 27,8 46,3 30,7 180775
120/19 26/2,40 7/1,85 15,2 0,2440 471 3,3 12,2 26,7 17,5 41521
120/27 30/2,20 7/2,20 15,4 0,2531 523 4,6 13,9 27,8 19,2 49465
150/19 24/2,80 7/1,85 16,8 0,2046 554 3,3 14,3 32,7 20,8 46307
150/24 26/2,70 7/2,10 17,1 0,2039 600 4,2 15,8 34,4 22,6 52279
150/34 30/2,50 7/2,50 17,5 0,2061 675 6,0 17,9 35,9 24,7 62643
185/24 24/3,15 7/2,10 18,9 0,1540 705 4,2 18,5 42,2 26,9 58075
185/29 26/2,98 7/2,30 18,8 0,1591 727 5,1 18,9 41,3 27,0 62055
185/43 30/2,80 7/2,80 19,6 0,1559 847 7,5 22,5 45,0 31,0 77767
185/128 54/2,10 37/2,10 23,1 0,1543 1525 25,3 42,2 63,3 51,2 183816
240/32 24/3,60 7/2,40 21,6 0,1182 920 5,5 24,1 55,1 35,1 75050
240/39 26/3,40 7/2,65 21,6 0,1222 952 6,7 25,3 54,9 36,1 80895
240/56 30/3,20 7/3,20 22,4 0,1197 1106 9,8 29,4 58,8 40,5 98253
300/39 24/4,00 7/2,65 24,0 0,0958 1132 6,7 29,3 67,2 42,7 90574
300/48 26/3,80 7/2,95 24,1 0,0978 1187 8,3 31,2 67,9 44,6 100623
300/66 30/3,50 19/2,10 24,5 0,1000 1312 11,7 36,1 71,2 49,4 117520
300/67 30/3,50 7/3,50 24,5 0,1000 1323 11,7 35,2 70,3 48,5 126270
300/204 54/2,65 37/2,65 29,2 0,0968 2428 40,3 67,2 100,8 81,5 284579
330/30 48/2,98 7/2,30 24,8 0,0861 1151 5,1 41,3 72,1 53,6 88848
330/43 54/2,80 7/2,80 25,2 0,0869 1255 7,5 45,0 75,0 57,3 103784
400/18 42/3,40 7/1,85 26,0 0,0758 1199 3,3 42,3 78,4 56,4 85600
400/22 76/2,57 7/2,00 26,6 0,0733 1260 3,8 54,4 83,9 66,9 95115
400/51 54/3,05 7/3,05 27,5 0,0733 1490 8,9 53,4 89,0 68,0 120481
400/64 26/4,37 7/3,40 27,7 0,0741 1571 11,1 41,5 90,3 59,3 129183
400/93 30/4,15 19/2,50 29,1 0,0711 1850 17,9 51,3 101,1 70,2 173715

Chú ý:
(*) Giá trị tham khảo – Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

 

B. DÂY ĐỒNG TRẦN XOẮN – C CADIVI

1.Giới thiệu

Dây đồng trần xoắn – C Cadivi sử dụng cho đường dây tải điện trên không, dây chống sét, tiếp đất…

2.Tiêu chuẩn áp dụng

TCVN 5064 – 1994; TCVN 5064 : 1994/SĐ 1 : 1995

3.Cách nhận biết dây

4.Đặc tính kỹ thuật

4.1. Cấu trúc dây

4.2. Đặc tính

Tiết diện

danh định

Kết cấu Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) Điện trở DC

tối đa ở 20°C

Khối lượng dây gần đúng (*) Lực kéo đứt nhỏ nhất
Nominal area Structure Approx. conductor diameter Max. DC resistance at 20°C Approx. mass Minimum breaking load

 

mm2 N0 /mm mm Ω/km kg/km N
10 7/1,35 4,05 1,8197 90 3758
16 7/1,70 5,10 1,1573 143 6031
25 7/2,13 6,39 0,7336 224 9463
35 7/2,51 7,53 0,5238 311 13141
50 7/3,00 9,00 0,3688 444 17455
70 19/2,13 10,65 0,2723 611 27115
95 19/2,51 12,55 0,1944 849 37637
120 19/2,80 14,00 0,1560 1056 46845
150 19/3,15 15,75 0,1238 1337 55151
185 37/2,51 17,57 0,1001 1657 73303
240 37/2,84 19,88 0,0789 2121 93837
300 37/3,15 22,05 0,0637 2610 107422
400 37/3,66 25,62 0,0471 3523 144988

Chú ý:

(*) Giá trị tham khảo – Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng