Bảng Báo Giá Sơn Galant

Bảng Báo Giá Sơn Galant

BẢNG BÁO GIÁ SƠN GALANT

Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành sơn, htpmart là một trong những nhà phân phối sơn Galant chính hãng hiện nay. Chúng tôi luôn mong muốn mang lại cho người Việt sử dụng những sản phẩm sơn chất lượng và luôn cập nhật bảng báo giá sơn Galant từ hãng sơn này, tránh mua hãng giả, hàng kém chất lượng trôi nổi trên thị trường.

Hãy đến với chúng tôi, để biết thông tin chi tiết về giá cả cũng như các dòng sơn khác của hãng sơn Galant, liên hệ 19006716

Tải bảng báo giá về tại đây: Bảng Báo Giá Sơn-GALANT

STT MẶT HÀNG QUY CÁCH GIÁ BÁN/LON GIÁ BÁN/KÉT
 SƠN XỊT ATM
1 SƠN THÔNG DỤNG Lon/400 ml 25,850 306,900
ĐẶC BIỆT (100,400,H012, 228,001>009) Lon/400 ml 33,000 390,500
SƠN CHỊU NHIỆT (H-660, H-680) Lon/400 ml 55,000 658,900
SƠN PHẢN QUANG F1>F9 Lon/400 ml 36,300 434,500
 SƠN DẦU
2 GALANT LOBSTER (Màu thường) Th/17.5 Lít 1,160,500 1,160,500
Lon/3 Lít 213,400 853,600
Lon/800 ml 63,800 765,600
Lon/375 ml 34,100 401,500
Lon/170 ml 18,700 224,400
Lon/70 ml 9,350 112,200
GALANT LOBSTER
Màu đặc biệt:   500, 505, 512, 550, F222
Màu đặc biệt:   900, 905, 912, 950, F222
Th/17.5 Lít 1,292,500 1,292,500
Lon/3 Lít 236,500 946,000
Lon/800 ml 72,050 864,600
Lon/375 ml 37,400 444,400
Lon/170 ml 20,350 239,800
Lon/70 ml 9,900 114,400
 SƠN CHÔNG RỈ
1 CHỒNG RỈ CHU TV Th/17.5 Lít 726,000 726,000
Lon/3 Lít 150,150 599,500
Lon/800 ml 41,250 495,000
2 CHỐNG RỈ XÁM TV Th/17.5 Lít 759,000 759,000
Lon/3 Lít 159,500 638,000
Lon/800 ml 44,550 533,500
3 CHỐNG RỈ CHU GALANT Th/17.5 Lít 803,000 803,000
Lon/3 Lít 159,500 638,000
Lon/800 ml 44,000 528,000
Lon/375 ml 26,950 319,000
Lon/170 ml 0 0
4 CHỐNG RỈ XÁM ATM Th/17.5 Lít 825,000 825,000
Lon/3 Lít 172,150 687,500
Lon/800 ml 45,650 544,500
Lon/375 ml 26,950 319,000
5 KEO LATEX (KEO SỮA) ATM Th/200 Kg 4,549,600 4,549,600
Hộp/50 Kg 1,194,600 1,194,600
Hộp/20 Kg 489,500 489,500
Hộp/10 Bịch 25,300 253,000
6 MATIT VÀNG (TRÉT ATM) Lon/3.5 Kg 209,000 836,000
Lon/1 Kg 70,950 847,000
7 CHẤT PHA MATIT VÀNG Ồng/4 Kg 47,300 189,200
Ống/1 Kg 19,800 236,500
8 KEO DÁN DA  TV Th/15 Lít 936,100 936,100
Lon/3.5 Lít 233,200 1,399,200
Lon/630 ml 44,000 1,046,100
SƠN NƯỚC
1 SƠN LOBSTER CLASSIC (Sơn phủ cao cấp) Th/17.5 Lít 1,281,500 1,281,500
Lon/3.35 Lít 266,750 1,067,000
1 SƠN EXTRA / LOBSTER SHIELD (Sơn phủ ngoại thất cao cấp) Lon/5 Lít 319,000 605,000
Lon/875 ml 120,450 720,500
SƠN LOBSTER WATER-BORNE SEALER (Sơn lót cao cấp) Lon/5L 379,500 379,500
1 SƠN NƯỚC U90 (Trong nhà) Th/17.5 Lít 347,600 347,600
Lon/3.35 Lít 95,700 382,800
2 SƠN NƯỚC ATM NỘI THẤT (Màu & Trắng) Th/17.5 Lít 396,000 396,000
Lon/3.35 Lít 103,400 412,500
3 SƠN NƯỚC ATM NGOẠI THẤT (Trắng) Th/17.5 Lít 429,000 429,000
Lon//3.35 Lít 108,350 433,400
4 SƠN NƯỚC GALANT (Ngoài trời)
Màu Trắng
Màu Thường
Màu Đặc Biệt: 089,113,148,229,669,680,620,622,964,218,671,624,102,663,370,163,165
Th/17.5 Lít 627,000 627,000
665,500 665,500
715,000 715,000
Lon/3.35 Lít 152,900 611,600
181,500 726,000
Lon/1 Lít 22,000 264,000
23,650 283,800
SƠN NƯỚC TV NỘI THẤT (Màu & Trắng) Th/17.5 Lít 0 0
Lon/3.35 Lít 0 0
SƠN NƯỚC TV (Ngoài trời)
Màu Thường
Màu Đặc Biệt
Th/17.5 Lít 0 0
0 0
Lon/3.35 Lít 0 0
0 0
SƠN LÓT CHỐNG PHẤN ATM Lon/3 Lít 158,400 632,500
Lon/5 Lít 254,650 1,017,500
SƠN LÓT CHỐNG KIỀM GALANT Th/17.5 Lít 779,900 779,900
Lon/3.35 Lít 167,200 668,800
5 VE MÀU GALANT (Màu nhũ) Lon/225 ml 13,750 165,000
SƠN NƯỚC NHŨ VÀNG ATM  999 Th/17.5 Lít 3,184,500 3,184,500
6 Lon/875 ml 168,300 2,019,600
Lon/225 ml 55,000 660,000
SƠN LÓT NHŨ VÀNG  999 (100 nước) Th/17.5 Lít 1,116,500 1,116,500
7 Lon/875 ml 62,700 752,400
SƠN CÔNG NGHIỆP NHŨ VÀNG  666
(Sơn bông gang)
Th/17.5 Lít 3,375,900 3,375,900
8 Lon/875 ml 180,125 2,161,500
SƠN LÓT NHŨ VÀNG  666
(500 CN)
Th/17.5 Lít 2,365,000 2,365,000
9 Lon/875 ml 127,050 1,523,500
SƠN CÔNG NGHIỆP
1 SƠN THƠM CÔNG NGHIỆP LOBTER Th/17.5 Lít 1,425,600 1,425,600
Lon/3 Lít 269,500 1,078,000
Lon/800 ml 74,800 897,600
2 SƠN LÓT CÔNG NGHIỆP LOBTER Th/17.5 Lít 1,287,000 1,287,000
Lon/3 Lít 251,350 1,005,400
Lon/800 ml 72,050 864,600
3 SƠN TENNIS ATM Phuy/180 Lít 12,644,500 12,644,500
Th/17.5 Lít 1,243,000 1,243,000
Lon/5 Lít 379,500 1,518,000
Lon/3.35 Lít 245,850 982,300
4 CHẤT TẨY SƠN ATM Lon/875 ml 80,300 963,600
5 PHỤ GIA CHỐNG THẤM ATM Lon/4.5 Lít 49,500 198,000
6 SƠN LÓT CHỐNG RỈ LOBTER EPOXY 1K (MẠ KẼM) Lon/1 Kg 99,000 1,188,000
7 DẦU THÔNG GALANT EXCELSHIELD Thùng/14Kg 720,500 720,500
Chai/480 ml 20,900 250,800
8 PU CHỊU NHIỆT GALANT Chai/450 ml 31,900 382,800
9 VERNI LOBSTER Lon/3.5 Lít 327,250 1,309,000
Lon/875 ml 68,200 814,000
10 DUNG MÔI PHA SƠN LÓT LOBTER EPOXY 1K Lon/1 Kg 22,550 270,600
STT MẶT HÀNG QUY CÁCH GIÁ BÁN/LON GIÁ BÁN/KÉT
 SƠN XỊT ATM
1 SƠN THÔNG DỤNG Lon/400 ml 26.400 302.500
ĐẶC BIỆT (100,400,H012, 228,001>009) Lon/400 ml 33.000 385.000
SƠN CHỊU NHIỆT (H-660, H-680) Lon/400 ml 55.000 649.000
SƠN PHẢN QUANG F1>F9 Lon/400 ml 36.300 429.000
 SƠN DẦU
2 GALANT LOBSTER (Màu thường) Th/17.5 Lít 1.122.000 1.122.000
Lon/3 Lít 209.000 825.000
Lon/800 ml 63.800 748.000
Lon/375 ml 31.900 374.000
Lon/170 ml 0 209.000
Lon/70 ml 0 107.800
GALANT LOBSTER
Màu đặc biệt:   500, 505, 512, 550, F222
Màu đặc biệt:   900, 905, 912, 950, F222
Th/17.5 Lít 1.292.500 1.292.500
Lon/3 Lít 236.500 946.000
Lon/800 ml 72.600 863.500
Lon/375 ml 36.300 429.000
Lon/170 ml 0 231.000
Lon/70 ml 0 107.800
 SƠN CHÔNG RỈ
1 CHỒNG RỈ CHU TV Th/17.5 Lít 715.000 715.000
Lon/3 Lít 148.500 594.000
Lon/800 ml 41.800 484.000
2 CHỐNG RỈ XÁM TV Th/17.5 Lít 759.000 759.000
Lon/3 Lít 159.500 638.000
Lon/800 ml 45.100 533.500
3 CHỐNG RỈ CHU GALANT Th/17.5 Lít 792.000 792.000
Lon/3 Lít 159.500 632.500
Lon/800 ml 44.000 522.500
Lon/375 ml 27.500 319.000
Lon/170 ml 0 154.000
4 CHỐNG RỈ XÁM ATM Th/17.5 Lít 825.000 825.000
Lon/3 Lít 173.800 687.500
Lon/800 ml 46.200 544.500
Lon/375 ml 27.500 313.500
5 KEO LATEX (KEO SỮA) ATM Th/200 Kg 4.279.000 0
Hộp/50 Kg 1.111.000 0
Hộp/20 Kg 462.000 0
Hộp/10 Bịch 236.500 0
6 MATIT VÀNG (TRÉT ATM) Lon/3.5 Kg 0 797.500
Lon/1 Kg 64.900 770.000
7 CHẤT PHA MATIT VÀNG Ồng/4 Kg 0 184.800
Ống/1 Kg 19.800 231.000
8 KEO DÁN DA  TV Th/15 Lít 907.500 907.500
Lon/3.5 Lít 0 1.309.000
Lon/630 ml 0 973.500
SƠN NƯỚC
1 SƠN LOBSTER CLASSIC (Sơn phủ cao cấp) Th/17.5 Lít 0 0
Lon/3.35 Lít 0 0
1 SƠN EXTRA / LOBSTER SHIELD (Sơn phủ ngoại thất cao cấp) Lon/5 Lít 0 0
Lon/875 ml 0 0
SƠN LOBSTER WATER-BORNE SEALER (Sơn lót cao cấp) 0 0
1 SƠN NƯỚC U90 (Trong nhà) Th/17.5 Lít 319.000 319.000
Lon/3.35 Lít 88.000 346.500
2 SƠN NƯỚC ATM NỘI THẤT (Màu & Trắng) Th/17.5 Lít 385.000 385.000
Lon/3.35 Lít 0 374.000
3 SƠN NƯỚC ATM NGOẠI THẤT (Trắng) Th/17.5 Lít 396.000 396.000
Lon//3.35 Lít 99.000 374.000
4 SƠN NƯỚC GALANT (Ngoài trời)
Màu Trắng
Màu Thường
Màu Đặc Biệt: 089,113,148,229,669,680,620,622,964,218,671,624,102,663,370,163,165
Th/17.5 Lít 583.000 583.000
654.500 654.500
704.000 704.000
Lon/3.35 Lít 0 605.000
0 720.500
Lon/1 Lít 0 253.000
0 275.000
SƠN NƯỚC TV NỘI THẤT (Màu & Trắng) Th/17.5 Lít 0 0
Lon/3.35 Lít 0 0
SƠN NƯỚC TV (Ngoài trời)
Màu Thường
Màu Đặc Biệt
Th/17.5 Lít 0 0
0 0
Lon/3.35 Lít 0 0
0 0
SƠN LÓT CHỐNG PHẤN ATM Lon/3 Lít 0 0
Lon/5 Lít 0 0
SƠN LÓT CHỐNG KIỀM GALANT Th/17.5 Lít 0 0
Lon/3.35 Lít 0 0
5 VE MÀU GALANT (Màu nhũ) Lon/225 ml 14.300 165.000
SƠN NƯỚC NHŨ VÀNG ATM  999 Th/17.5 Lít 0 0
6 Lon/875 ml 168.300 2.013.000
Lon/225 ml 0 660.000
SƠN LÓT NHŨ VÀNG  999 (100 nước) Th/17.5 Lít 0 0
7 Lon/875 ml 62.700 748.000
SƠN CÔNG NGHIỆP NHŨ VÀNG  666
(Sơn bông gang)
Th/17.5 Lít 0 0
8 Lon/875 ml 168.300 2.013.000
SƠN LÓT NHŨ VÀNG  666
(500 CN)
Th/17.5 Lít 0 0
9 Lon/875 ml 0 1.309.000
SƠN CÔNG NGHIỆP
1 SƠN THƠM CÔNG NGHIỆP LOBTER Th/17.5 Lít 1.424.500 1.424.500
Lon/3 Lít 275.000 1.078.000
Lon/800 ml 74.800 896.500
2 SƠN LÓT CÔNG NGHIỆP LOBTER Th/17.5 Lít 1.287.000 1.287.000
Lon/3 Lít 0 1.006.500
Lon/800 ml 0 863.500
3 SƠN TENNIS ATM Phuy/180 Lít 11.253.000 11.253.000
Th/17.5 Lít 1.155.000 1.155.000
Lon/5 Lít 0 1.424.500
Lon/3.35 Lít 260.700 951.500
4 CHẤT TẨY SƠN ATM Lon/875 ml 77.000 907.500
5 PHỤ GIA CHỐNG THẤM ATM Lon/4.5 Lít 0 187.000
6 SƠN LÓT CHỐNG RỈ LOBTER EPOXY 1K (MẠ KẼM) Lon/1 Kg 99.000 1.188.000
7 DẦU THÔNG GALANT EXCELSHIELD Thùng/14Kg 0 693.000
Chai/480 ml 0 236.500
8 PU CHỊU NHIỆT GALANT Chai/450 ml 0 324.500
9 VERNI LOBSTER Lon/3.5 Lít 0 1.193.500
Lon/875 ml 0 764.500
10 DUNG MÔI PHA SƠN LÓT LOBTER EPOXY 1K Lon/1 Kg 0 258.500

BẢNG BÁO GIÁ CŨ KHÔNG CÒN KHẢ DỤNG!

Chia sẻ bài viết này