Vòi chậu-Sen tắm Inax

Danh mục: Thiết bị nhà vệ sinh, Vòi chậu - Vòi nước - Sen tắm

Mua số lượng lớn Vòi sen, vòi chậu Inax liên hệ hotline 19006714 để có giá tốt hơn

Xem Thông tin sản phẩm để lựa chọn mã và kiểu dáng sản phẩm

STT Tên Sản Phẩm  Mã Sản Phẩm  Giá
thị trường
Chiết khấu Giá bán
(đã bao gồm VAT)
SEN TẮM NÓNG LẠNH
224 Sen tắm nóng lạnh BFV-1003S 2,380,000 20% 1,904,000
225 Sen tắm nóng lạnh BFV-1003S-1C 2,950,000 21% 2,330,500
226 Sen tắm nóng lạnh BFV-1003S-2C 2,680,000 19% 2,170,800
227 Sen tắm nóng lạnh BFV-1103S 1,770,000 18% 1,451,400
228 Sen tắm nóng lạnh BFV-1103S-4C 1,940,000 22% 1,513,200
229 Sen tắm nóng lạnh BFV-113S 4,260,000 20% 3,408,000
230 Sen tắm nóng lạnh BFV-1203S 2,050,000 21% 1,619,500
231 Sen tắm nóng lạnh BFV-1203S-4C 2,330,000 23% 1,794,100
232 Sen tắm nóng lạnh BFV-1303S 1,610,000 5% 1,529,500
233 Sen tắm nóng lạnh BFV-1303S-4C 1,770,000 8% 1,628,400
234 Sen tắm nóng lạnh BFV-1403S-4C 2,210,000 12% 1,944,800
235 Sen tắm nóng lạnh BFV-2003 2,890,000 15% 2,456,500
236 Sen tắm nóng lạnh BFV-2013S 2,600,000 14% 2,236,000
237 Sen tắm nóng lạnh BFV-213S-1C 3,920,000 15% 3,332,000
238 Sen tắm nóng lạnh BFV-213S-3C 4,110,000 18% 3,370,200
239 Sen tắm nóng lạnh BFV-223S 3,220,000 16% 2,704,800
240 Sen tắm nóng lạnh BFV-283S 3,570,000 17% 2,963,100
241 Sen tắm nóng lạnh BFV-283S-3C 3,720,000 17% 3,087,600
242 Sen tắm nóng lạnh BFV-3003S-1C 3,390,000 17% 2,813,700
243 Sen tắm nóng lạnh BFV-3003S-3C 3,540,000 18% 2,902,800
244 Sen tắm nóng lạnh BFV-3135 3,450,000 18% 2,829,000
245 Sen tắm nóng lạnh BFV-313S-5C 4,320,000 17% 3,585,600
246 Sen tắm nóng lạnh BFV-4000S 5,880,000 16% 4,939,200
247 Sen tắm nóng lạnh BFV-4000S-5C 6,160,000 15% 5,236,000
248 Sen tắm nóng lạnh BFV-403S 4,390,000 18% 3,599,800
249 Sen tắm nóng lạnh BFV-4103S 5,340,000 15% 4,539,000
250 Sen tắm nóng lạnh BFV-4103S-5C 6,180,000 18% 5,067,600
251 Sen tắm nóng lạnh BFV-5003S 5,830,000 18% 4,780,600
252 Sen tắm nóng lạnh BFV-5003S-5C 6,010,000 18% 4,928,200
253 Sen tắm nóng lạnh BFV-503S 6,840,000 18% 5,608,800
254 Sen tắm nóng lạnh BFV-6003S 7,140,000 18% 5,854,800
255 Sen tắm nóng lạnh BFV-8000S 4,950,000 15% 4,207,500
256 Sen tắm nóng lạnh BFV-8000S-1C 4,950,000 16% 4,158,000
257 Sen tắm nóng lạnh BFV-8000S-5C 5,850,000 18% 4,797,000
258 Tay sen BF-SC6 1,270,000 17% 1,054,100
SEN TẮM CÂY NHIỆT TỰ ĐỘNG 
259 Sen tắm cây nhiệt tự động BFV-6015S 12,820,000 20% 10,256,000
260 Sen tắm cây nhiệt tự động BFV-3415T 10,890,000 22% 8,494,200
SEN TẮM CÂY 
261 Sen tắm cây BFV-2015S 8,030,000 20% 6,424,000
262 Sen tắm cây BFV-12055 6,700,000 20% 5,360,000
263 Sen tắm cây BFV-13055 5,200,000 22% 4,056,000
264 Sen tắm cây BFV-915S 11,540,000 22% 9,001,200
265 Sen tắm cây BFV-70S 11,660,000 5% 11,077,000
266 Sen tắm cây BFV-71S 14,990,000 22% 11,692,200
267 Sen tắm cây BFV-60S 13,740,000 15% 11,679,000
268 Sen tắm cây BFV-50S 11,980,000 19% 9,703,800
269 Sen tắm cây BFV-505-5C 12,290,000 19% 9,954,900
270 Sen tắm cây BFV-515S 15,590,000 25% 11,692,500
271 Sen tắm cây BFV-41S 9,740,000 15% 8,279,000
272 Sen tắm cây BFV-415-5C 9,790,000 15% 8,321,500
SEN TẮM GẮN BỒN
273 Sen tắm gắn bồn BFV-50135 11,090,000 19% 8,982,900
274 Sen tắm gắn bồn BFV-7000B 6,470,000 17% 5,370,100
275 Sen tắm gắn bồn BFV-8100B 11,100,000 18% 9,102,000
SEN TẮM ÂM TƯỜNG 
276 Sen tắm âm tường BFV-285 4,460,000 19% 3,612,600
277 Sen tắm âm tường BFV-71SEC 10,710,000 19% 8,675,100
278 Sen tắm âm tường BFV-71SEW 10,710,000 19% 8,675,100
279 Sen tắm âm tường BFV-81SEC 13,080,000 20% 10,464,000
280 Sen tắm âm tường BFV-81SEHC 13,080,000 20% 10,464,000
281 Sen tắm âm tường BFV-81SEHW 13,080,000 20% 10,464,000
282 Sen tắm âm tường BFV-81SEW 13,740,000 19% 11,129,400
SEN TẮM NHIỆT TỰ ĐỘNG 
283 Sen tắm nhiệt tự động BFV-3413T-4C 3,850,000 10% 3,465,000
284 Sen tắm nhiệt tự động BFV-3413T-3C 4,290,000 15% 3,646,500
285 Sen tắm nhiệt tự động BFV-7145T-3C 8,660,000 19% 7,014,600
286 Sen tắm nhiệt tự động BFV-5103T-3C 15,560,000 24% 11,825,600
287 Sen tắm nhiệt tự động BFV-5103T-5C 15,740,000 19% 12,749,400
288 Sen tắm nhiệt tự động BFV-6013T 8,250,000 19% 6,682,500
SEN TẮM NƯỚC LẠNH 
289 Sen tắm nước lạnh BFV-17-40 1,040,000 10% 936,000
290 Sen tắm nước lạnh BFV-10 1,380,000 12% 1,214,400
291 Sen tắm nước lạnh BFV-10-1C 1,800,000 14% 1,548,000
292 Sen tắm nước lạnh BFV-10-20 1,550,000 14% 1,333,000
VÒI CHẬU CẢM ỨNG 
293 Vòi chậu cảm ứng nước lạnh AMV-50B 9,820,000 15% 8,347,000
294 Vòi chậu cảm ứng nước lạnh AMV-90 13,770,000 14% 11,842,200
295 Vòi chậu cảm ứng nước lạnh AMV-90(220V) 7,720,000 14% 6,639,200
296 Vòi chậu cảm ứng nước lạnh AMV-90K 18,010,000 10% 16,209,000
297 Vòi chậu cảm ứng nước lạnh AMV-90K(220V) 10,820,000 12% 9,521,600
VÒI CHẬU NGẮT NƯỚC TỰ ĐỘNG
298 Vòi Chậu Ngắt Nước Tự Động LFV-PO2B 2,900,000 15% 2,465,000
VÒI CHẬU NƯỚC LẠNH 
299 Vòi Chậu Nước Lạnh LF-1 930,000 7% 864,900
300 Vòi Chậu Nước Lạnh LF-1P 1,080,000 7% 1,004,400
301 Vòi Chậu Nước Lạnh LFV-205 1,100,000 10% 990,000
302 Vòi Chậu Nước Lạnh LFV-20SP 1,100,000 10% 990,000
303 Vòi Chậu Nước Lạnh LFV-17 620,000 3% 601,400
304 Vòi Chậu Nước Lạnh LFV-17P 750,000 5% 712,500
305 Vòi Chậu Nước Lạnh LFV-11A 750,000 5% 712,500
306 Vòi Chậu Nước Lạnh LFV-11AP 900,000 8% 828,000
307 Vòi Chậu Nước Lạnh LFV-12A 800,000 8% 736,000
308 Vòi Chậu Nước Lạnh LFV-12AP 950,000 10% 855,000
309 Vòi Chậu Nước Lạnh LFV-13B 890,000 8% 818,800
310 Vòi Chậu Nước Lạnh LFV-13BP 1,040,000 10% 936,000
311 Vòi Chậu Nước Lạnh LFV-21S 1,110,000 12% 976,800
312 Vòi Chậu Nước Lạnh LFV-21SP 1,110,000 12% 976,800
VÒI CHẬU NÓNG LẠNH 
313 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-10015 2,140,000 15% 1,819,000
314 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-10025 1,960,000 15% 1,666,000
315 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-1101S-1 1,610,000 15% 1,368,500
316 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-11015P-1 1,680,000 15% 1,428,000
317 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-1102S-1 1,390,000 15% 1,181,500
318 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-1102SP-1 1,470,000 15% 1,249,500
319 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-111S 3,070,000 15% 2,609,500
320 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-112S 2,888,000 16% 2,425,920
321 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-12016-1 1,890,000 15% 1,606,500
322 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-12025-1 1,700,000 15% 1,445,000
323 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-13025 1,220,000 8% 1,122,400
324 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-1302SP 1,290,000 10% 1,161,000
325 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-14015 1,760,000 12% 1,548,800
326 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-14025 1,630,000 12% 1,434,400
327 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-2002S 1,980,000 17% 1,643,400
328 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-20125 1,910,000 18% 1,566,200
329 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-2115 3,310,000 16% 2,780,400
330 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-212S 3,190,000 20% 2,552,000
331 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-2215 2,460,000 20% 1,968,000
332 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-2225 2,280,000 20% 1,824,000
333 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-2815 3,330,000 15% 2,830,500
334 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-2825 3,290,000 18% 2,697,800
335 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-30015 2,970,000 18% 2,435,400
336 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-3002S 2,760,000 18% 2,263,200
337 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-3125 2,490,000 18% 2,041,800
338 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-4000S 4,630,000 15% 3,935,500
339 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-40015 5,050,000 15% 4,292,500
340 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-4025 3,070,000 25% 2,302,500
341 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-41025 4,490,000 23% 3,457,300
342 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-5002S 4,170,000 25% 3,127,500
343 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-5010S 8,170,000 27% 5,964,100
344 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-50125 4,160,000 25% 3,120,000
345 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-5025 3,840,000 25% 2,880,000
346 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-51025 8,160,000 24% 6,201,600
347 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-60025 5,260,000 16% 4,418,400
348 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-60125 3,970,000 24% 3,017,200
349 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-7100B 8,120,000 19% 6,577,200
350 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-71025 4,670,000 19% 3,782,700
351 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-8000S 3,960,000 16% 3,326,400
352 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-8100B 6,540,000 10% 5,886,000
353 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-7000B 5,490,000 15% 4,666,500
354 Vòi Chậu Nóng Lạnh + Ống thải nhựa LFV-11015-1+A-325PL 1,780,000 18% 1,459,600
355 Vòi Chậu Nóng Lạnh + Ống thải nhựa LFV-1102S-1+A-325PL 1,560,000 20% 1,248,000
356 Vòi Chậu Nóng Lạnh + Ống thải nhựa LFV-1302S-1+A-325PL 1,360,000 10% 1,224,000
VÒI CHẬU ĐẶT BÀN 
357 Vòi chậu đặt bàn LFV-112SH 3,810,000 20% 3,048,000
358 Vòi chậu đặt bàn LFV-1402SH 2,100,000 15% 1,785,000
359 Vòi chậu đặt bàn LFV-2012SH 2,890,000 20% 2,312,000
360 Vòi chậu đặt bàn LFV-5000SH 5,120,000 20% 4,096,000
361 Vòi chậu đặt bàn LFV-5012SH 5,500,000 20% 4,400,000
362 Vòi chậu đặt bàn LFV-502SH 5,550,000 25% 4,162,500
363 Vòi chậu đặt bàn LFV-6012SH 4,570,000 25% 3,427,500
364 Vòi chậu đặt bàn LFV-7100SH 5,570,000 25% 4,177,500
365 Vòi chậu đặt bàn LFV-8000SH2 4,640,000 20% 3,712,000
VÒI NƯỚC LẠNH
366 Vòi nước lạnh LF-12-13 770,000 10% 693,000
367 Vòi nước lạnh LF-14-13 1,170,000 10% 1,053,000
368 Vòi nước lạnh LF-15G-13(JW) 800,000 3% 776,000
369 Vòi nước lạnh LF-16-13 790,000 5% 750,500
370 Vòi nước lạnh LF-7R-13 770,000 5% 731,500