Vòi chậu Inax

Danh mục: Inax, Thiết bị nhà vệ sinh, Vòi nước

Mua số lượng lớn  Vòi chậu Inax liên hệ hotline 19006714 để có giá tốt hơn

Xem Thông tin sản phẩm để lựa chọn mã và kiểu dáng sản phẩm

STT  Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá thị trường Chiết khấu Giá bán
( Đã bao gồm VAT)
VÒI CHẬU CẢM ỨNG 
2 Vòi chậu cảm ứng nước lạnh AMV-50B 9,820,000 15% 8,347,000
3 Vòi chậu cảm ứng nước lạnh AMV-90 13,770,000 14% 11,842,200
4 Vòi chậu cảm ứng nước lạnh AMV-90(220V) 7,720,000 14% 6,639,200
5 Vòi chậu cảm ứng nước lạnh AMV-90K 18,010,000 10% 16,209,000
6 Vòi chậu cảm ứng nước lạnh AMV-90K(220V) 10,820,000 12% 9,521,600
VÒI CHẬU NGẮT NƯỚC TỰ ĐỘNG 
7 Vòi Chậu Ngắt Nước Tự Động LFV-PO2B 2,900,000 15% 2,465,000
VÒI CHẬU NƯỚC LẠNH 
8 Vòi Chậu Nước Lạnh LF-1 930,000 7% 864,900
9 Vòi Chậu Nước Lạnh LF-1P 1,080,000 7% 1,004,400
10 Vòi Chậu Nước Lạnh LFV-205 1,100,000 10% 990,000
11 Vòi Chậu Nước Lạnh LFV-20SP 1,100,000 10% 990,000
12 Vòi Chậu Nước Lạnh LFV-17 620,000 3% 601,400
13 Vòi Chậu Nước Lạnh LFV-17P 750,000 5% 712,500
14 Vòi Chậu Nước Lạnh LFV-11A 750,000 5% 712,500
15 Vòi Chậu Nước Lạnh LFV-11AP 900,000 8% 828,000
16 Vòi Chậu Nước Lạnh LFV-12A 800,000 8% 736,000
17 Vòi Chậu Nước Lạnh LFV-12AP 950,000 10% 855,000
18 Vòi Chậu Nước Lạnh LFV-13B 890,000 8% 818,800
19 Vòi Chậu Nước Lạnh LFV-13BP 1,040,000 10% 936,000
20 Vòi Chậu Nước Lạnh LFV-21S 1,110,000 12% 976,800
21 Vòi Chậu Nước Lạnh LFV-21SP 1,110,000 12% 976,800
VÒI CHẬU NÓNG LẠNH
22 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-10015 2,140,000 15% 1,819,000
23 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-10025 1,960,000 15% 1,666,000
24 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-1101S-1 1,610,000 15% 1,368,500
25 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-11015P-1 1,680,000 15% 1,428,000
26 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-1102S-1 1,390,000 15% 1,181,500
27 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-1102SP-1 1,470,000 15% 1,249,500
28 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-111S 3,070,000 15% 2,609,500
29 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-112S 2,888,000 16% 2,425,920
30 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-12016-1 1,890,000 15% 1,606,500
31 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-12025-1 1,700,000 15% 1,445,000
32 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-13025 1,220,000 8% 1,122,400
33 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-1302SP 1,290,000 10% 1,161,000
34 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-14015 1,760,000 12% 1,548,800
35 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-14025 1,630,000 12% 1,434,400
36 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-2002S 1,980,000 17% 1,643,400
37 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-20125 1,910,000 18% 1,566,200
38 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-2115 3,310,000 16% 2,780,400
39 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-212S 3,190,000 20% 2,552,000
40 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-2215 2,460,000 20% 1,968,000
41 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-2225 2,280,000 20% 1,824,000
42 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-2815 3,330,000 15% 2,830,500
43 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-2825 3,290,000 18% 2,697,800
44 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-30015 2,970,000 18% 2,435,400
45 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-3002S 2,760,000 18% 2,263,200
46 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-3125 2,490,000 18% 2,041,800
47 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-4000S 4,630,000 15% 3,935,500
48 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-40015 5,050,000 15% 4,292,500
49 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-4025 3,070,000 25% 2,302,500
50 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-41025 4,490,000 23% 3,457,300
51 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-5002S 4,170,000 25% 3,127,500
52 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-5010S 8,170,000 27% 5,964,100
53 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-50125 4,160,000 25% 3,120,000
54 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-5025 3,840,000 25% 2,880,000
55 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-51025 8,160,000 24% 6,201,600
56 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-60025 5,260,000 16% 4,418,400
57 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-60125 3,970,000 24% 3,017,200
58 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-7100B 8,120,000 19% 6,577,200
59 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-71025 4,670,000 19% 3,782,700
60 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-8000S 3,960,000 16% 3,326,400
61 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-8100B 6,540,000 10% 5,886,000
62 Vòi Chậu Nóng Lạnh LFV-7000B 5,490,000 15% 4,666,500
63 Vòi Chậu Nóng Lạnh + Ống thải nhựa LFV-11015-1+A-325PL 1,780,000 18% 1,459,600
64 Vòi Chậu Nóng Lạnh + Ống thải nhựa LFV-1102S-1+A-325PL 1,560,000 20% 1,248,000
65 Vòi Chậu Nóng Lạnh + Ống thải nhựa LFV-1302S-1+A-325PL 1,360,000 10% 1,224,000
VÒI CHẬU ĐẶT BÀN 
66 Vòi chậu đặt bàn LFV-112SH 3,810,000 20% 3,048,000
67 Vòi chậu đặt bàn LFV-1402SH 2,100,000 15% 1,785,000
68 Vòi chậu đặt bàn LFV-2012SH 2,890,000 20% 2,312,000
69 Vòi chậu đặt bàn LFV-5000SH 5,120,000 20% 4,096,000
70 Vòi chậu đặt bàn LFV-5012SH 5,500,000 20% 4,400,000
71 Vòi chậu đặt bàn LFV-502SH 5,550,000 25% 4,162,500
72 Vòi chậu đặt bàn LFV-6012SH 4,570,000 25% 3,427,500
73 Vòi chậu đặt bàn LFV-7100SH 5,570,000 25% 4,177,500
74 Vòi chậu đặt bàn LFV-8000SH2 4,640,000 20% 3,712,000