Sen tắm Inax

Danh mục: Inax, Sen tắm, Thiết bị nhà vệ sinh, Vòi nước - Sen tắm

Mua số lượng lớn  Sen tắm Inax liên hệ hotline 19006714 để có giá tốt hơn

Xem Thông tin sản phẩm để lựa chọn mã và kiểu dáng sản phẩm

STT Tên Sản Phẩm  Mã SP Giá thị trường Chiết khấu Giá bán
( Đã bao gồm VAT)
SEN TẮM NÓNG LẠNH
1 Sen tắm nóng lạnh BFV-1003S 2,380,000 20% 1,904,000
2 Sen tắm nóng lạnh BFV-1003S-1C 2,950,000 21% 2,330,500
3 Sen tắm nóng lạnh BFV-1003S-2C 2,680,000 19% 2,170,800
4 Sen tắm nóng lạnh BFV-1103S 1,770,000 18% 1,451,400
5 Sen tắm nóng lạnh BFV-1103S-4C 1,940,000 22% 1,513,200
6 Sen tắm nóng lạnh BFV-113S 4,260,000 20% 3,408,000
7 Sen tắm nóng lạnh BFV-1203S 2,050,000 21% 1,619,500
8 Sen tắm nóng lạnh BFV-1203S-4C 2,330,000 23% 1,794,100
9 Sen tắm nóng lạnh BFV-1303S 1,610,000 5% 1,529,500
10 Sen tắm nóng lạnh BFV-1303S-4C 1,770,000 8% 1,628,400
11 Sen tắm nóng lạnh BFV-1403S-4C 2,210,000 12% 1,944,800
12 Sen tắm nóng lạnh BFV-2003 2,890,000 15% 2,456,500
13 Sen tắm nóng lạnh BFV-2013S 2,600,000 14% 2,236,000
14 Sen tắm nóng lạnh BFV-213S-1C 3,920,000 15% 3,332,000
15 Sen tắm nóng lạnh BFV-213S-3C 4,110,000 18% 3,370,200
16 Sen tắm nóng lạnh BFV-223S 3,220,000 16% 2,704,800
17 Sen tắm nóng lạnh BFV-283S 3,570,000 17% 2,963,100
18 Sen tắm nóng lạnh BFV-283S-3C 3,720,000 17% 3,087,600
19 Sen tắm nóng lạnh BFV-3003S-1C 3,390,000 17% 2,813,700
20 Sen tắm nóng lạnh BFV-3003S-3C 3,540,000 18% 2,902,800
21 Sen tắm nóng lạnh BFV-3135 3,450,000 18% 2,829,000
22 Sen tắm nóng lạnh BFV-313S-5C 4,320,000 17% 3,585,600
23 Sen tắm nóng lạnh BFV-4000S 5,880,000 16% 4,939,200
24 Sen tắm nóng lạnh BFV-4000S-5C 6,160,000 15% 5,236,000
25 Sen tắm nóng lạnh BFV-403S 4,390,000 18% 3,599,800
26 Sen tắm nóng lạnh BFV-4103S 5,340,000 15% 4,539,000
27 Sen tắm nóng lạnh BFV-4103S-5C 6,180,000 18% 5,067,600
28 Sen tắm nóng lạnh BFV-5003S 5,830,000 18% 4,780,600
29 Sen tắm nóng lạnh BFV-5003S-5C 6,010,000 18% 4,928,200
30 Sen tắm nóng lạnh BFV-503S 6,840,000 18% 5,608,800
31 Sen tắm nóng lạnh BFV-6003S 7,140,000 18% 5,854,800
32 Sen tắm nóng lạnh BFV-8000S 4,950,000 15% 4,207,500
33 Sen tắm nóng lạnh BFV-8000S-1C 4,950,000 16% 4,158,000
34 Sen tắm nóng lạnh BFV-8000S-5C 5,850,000 18% 4,797,000
35 Tay sen BF-SC6 1,270,000 17% 1,054,100
SEN TẮM CÂY NHIỆT TỰ ĐỘNG 
36 Sen tắm cây nhiệt tự động BFV-6015S 12,820,000 20% 10,256,000
37 Sen tắm cây nhiệt tự động BFV-3415T 10,890,000 22% 8,494,200
SEN TẮM CÂY 
38 Sen tắm cây BFV-2015S 8,030,000 20% 6,424,000
39 Sen tắm cây BFV-12055 6,700,000 20% 5,360,000
40 Sen tắm cây BFV-13055 5,200,000 22% 4,056,000
41 Sen tắm cây BFV-915S 11,540,000 22% 9,001,200
42 Sen tắm cây BFV-70S 11,660,000 5% 11,077,000
43 Sen tắm cây BFV-71S 14,990,000 22% 11,692,200
44 Sen tắm cây BFV-60S 13,740,000 15% 11,679,000
45 Sen tắm cây BFV-50S 11,980,000 19% 9,703,800
46 Sen tắm cây BFV-505-5C 12,290,000 19% 9,954,900
47 Sen tắm cây BFV-515S 15,590,000 25% 11,692,500
48 Sen tắm cây BFV-41S 9,740,000 15% 8,279,000
49 Sen tắm cây BFV-415-5C 9,790,000 15% 8,321,500
SEN TẮM GẮN BỒN
50 Sen tắm gắn bồn BFV-50135 11,090,000 19% 8,982,900
51 Sen tắm gắn bồn BFV-7000B 6,470,000 17% 5,370,100
52 Sen tắm gắn bồn BFV-8100B 11,100,000 18% 9,102,000
SEN TẮM ÂM TƯỜNG 
53 Sen tắm âm tường BFV-285 4,460,000 19% 3,612,600
54 Sen tắm âm tường BFV-71SEC 10,710,000 19% 8,675,100
55 Sen tắm âm tường BFV-71SEW 10,710,000 19% 8,675,100
56 Sen tắm âm tường BFV-81SEC 13,080,000 20% 10,464,000
57 Sen tắm âm tường BFV-81SEHC 13,080,000 20% 10,464,000
58 Sen tắm âm tường BFV-81SEHW 13,080,000 20% 10,464,000
59 Sen tắm âm tường BFV-81SEW 13,740,000 19% 11,129,400
SEN TẮM NHIỆT TỰ ĐỘNG 
60 Sen tắm nhiệt tự động BFV-3413T-4C 3,850,000 10% 3,465,000
61 Sen tắm nhiệt tự động BFV-3413T-3C 4,290,000 15% 3,646,500
62 Sen tắm nhiệt tự động BFV-7145T-3C 8,660,000 19% 7,014,600
63 Sen tắm nhiệt tự động BFV-5103T-3C 15,560,000 24% 11,825,600
64 Sen tắm nhiệt tự động BFV-5103T-5C 15,740,000 19% 12,749,400
65 Sen tắm nhiệt tự động BFV-6013T 8,250,000 19% 6,682,500
SEN TẮM NƯỚC LẠNH 
66 Sen tắm nước lạnh BFV-17-40 1,040,000 10% 936,000
67 Sen tắm nước lạnh BFV-10 1,380,000 12% 1,214,400
68 Sen tắm nước lạnh BFV-10-1C 1,800,000 14% 1,548,000
69 Sen tắm nước lạnh BFV-10-20 1,550,000 14% 1,333,000