Chậu rửa treo tường Inax

Danh mục: Chậu rửa mặt -Tủ chậu, Chậu rửa treo tường, Inax, Thiết bị nhà vệ sinh

Mua số lượng lớn Chậu rửa treo tường Inax liên hệ hotline 19006714 để có giá tốt hơn

Xem Thông tin sản phẩm để lựa chọn mã và kiểu dáng sản phẩm

STT Tên Sản Phẩm  Mã Sản Phẩm  Giá
thị trường
Chiết khấu Giá bán
(đã bao gồm VAT)
CHẬU RỬA TREO TƯỜNG
182 Chậu rửa treo tường L-298VEC/BW1 1,640,000 10% 1,476,000
183 Chậu rửa treo tường L-298VFC/BW1 1,640,000 10% 1,476,000
184 Chậu rửa treo tường L-297VEC/BW1 1,140,000 10% 1,026,000
185 Chậu rửa treo tường L-297VFC/BW1 1,140,000 10% 1,026,000
186 Chậu rửa treo tường L-288VEC/BW1 960,000 10% 864,000
187 Chậu rửa treo tường L-288VFC/BW1 960,000 10% 864,000
188 Chậu rửa treo tường L-285VEC/BW1 650,000 9% 591,500
189 Chậu rửa treo tường L-285VFC/BWI 650,000 9% 591,500
190 Chậu rửa treo tường S-17VBW1 1,660,000 5% 1,577,000
191 Chậu rửa treo tường L-284VEC/BW1 590,000 6% 554,600
192 Chậu rửa treo tường L-284VFC/BW1 590,000 6% 554,600
193 Chậu rửa treo tường L-284VEC/SG9 640,000 5% 608,000
194 Chậu rửa treo tường L-284VFC/SG9 640,000 5% 608,000
195 Chậu rửa treo tường L-282 VEC/BW1 470,000 5% 446,500
196 Chậu rửa treo tường L-282VFC/BW1 470,000 5% 446,500
197 Chậu rửa treo tường L-282VEC/SG9 550,000 6% 517,000
198 Chậu rửa treo tường L-282VFC/SG9 530,000 6% 498,200
199 Chậu rửa treo tường L-283V/BWI 430,000 7% 399,900
200 Chậu rửa treo tường L-280V/BW1 380,000 6% 357,200
201 Chậu rửa treo tường L-280V/SG9 420,000 7% 390,600
CHÂN CHẬU 
202 Chân chậu L-298VC/BW1 950,000 10% 855,000
203 Chân chậu L-298VD/BW1 950,000 10% 855,000
204 Chân chậu L-297VC/BW1 800,000 10% 720,000
205 Chân chậu L-288VC/BW1 650,000 8% 598,000
206 Chân chậu L-288VD/BW1 650,000 8% 598,000
207 Chân chậu L-284VC/BW1 570,000 5% 541,500
208 Chân chậu L-284VD/BW1 570,000 5% 541,500
209 Chân chậu L-284VC/SG9 620,000 5% 589,000
210 Chân chậu L-284VD/SG9 620,000 5% 589,000