Chậu rửa đặt bàn Inax (tổng hợp)

Danh mục: Chậu rửa đặt bàn, Chậu rửa mặt -Tủ chậu, Inax, Thiết bị nhà vệ sinh

Mua số lượng lớn Chậu rửa đặt bàn Inax liên hệ hotline 19006714 để có giá tốt hơn

Xem Thông tin sản phẩm để lựa chọn mã và kiểu dáng sản phẩm

STT Tên Sản Phẩm Mã Sản Phẩm Giá
thị trường
Chiết khấu Giá bán
(đã bao gồm VAT)
CHẬU RỬA ĐẶT BÀN
134 Chậu rửa đặt bàn AL-536VEC/BW1 3,360,000 11% 2,990,400
135 Chậu rửa đặt bàn AL-536VFC/BW1 3,360,000 11% 2,990,400
136 Chậu rửa đặt bàn AL-536VGC/BW1 3,360,000 11% 2,990,400
137 Chậu rửa đặt bàn L-465V/BW1 2,050,000 15% 1,742,500
138 Chậu rửa đặt bàn AL-465V/BW1 2,210,000 14% 1,900,600
139 Chậu rửa đặt bàn L-300V/BW1 3,250,000 16% 2,730,000
140 Chậu rửa đặt bàn AL-300V/BW1 3,460,000 16% 2,906,400
141 Chậu rửa đặt bàn L-445V/BW1 1,720,000 15% 1,462,000
142 Chậu rửa đặt bàn AL-445V/BW1 1,930,000 15% 1,640,500
143 Chậu rửa đặt bàn L-296VEC/BW1 2,570,000 17% 2,133,100
144 Chậu rửa đặt bàn L-296VFC/BWI 2,570,000 17% 2,133,100
145 Chậu rửa đặt bàn AL-296VEC/BW1 2,570,000 15% 2,184,500
146 Chậu rửa đặt bàn AL-296VFC/BW1 2,570,000 15% 2,184,500
147 Chậu rửa đặt bàn L-294VEC/BW1 2,240,000 15% 1,904,000
148 Chậu rửa đặt bàn L-294VFC/BWI 2,240,000 15% 1,904,000
149 Chậu rửa đặt bàn AL-294VEC/BW1 2,450,000 18% 2,009,000
150 Chậu rửa đặt bàn AL-294VFC/BW1 2,450,000 18% 2,009,000
151 Chậu rửa đặt bàn L-293VEC/BWI 2,580,000 17% 2,141,400
152 Chậu rửa đặt bàn L-293VFC/BW1 2,580,000 17% 2,141,400
153 Chậu rửa đặt bàn AL-293VEC/BW1 2,790,000 16% 2,343,600
154 Chậu rửa đặt bàn AL-293VFC/BW1 2,790,000 16% 2,343,600
155 Chậu rửa đặt bàn L-292VEC/BW1 810,000 10% 729,000
156 Chậu rửa đặt bàn L-292VFC/BW1 810,000 10% 729,000
157 Chậu rửa đặt bàn AL-292 VEC/BW1 1,020,000 12% 897,600
158 Chậu rửa đặt bàn AL-292 VFC/BW1 1,020,000 12% 897,600
159 Chậu rửa CERAFINE AL-S610V/BW1 9,000,000 20% 7,200,000
CHẬU RỬA BÁN ÂM BÀN
160 Chậu rửa bán âm bàn L-333V/BW1 1,820,000 10% 1,638,000
161 Chậu rửa bán âm bàn AL-333V/BW1 1,930,000 10% 1,737,000
CHẬU RỬA ÂM BÀN
162 Chậu rửa âm bàn AL-2094VEC/BW1 1,830,000 16% 1,537,200
163 Chậu rửa âm bàn AL-2094VFC/BW1 1,830,000 16% 1,537,200
164 Chậu rửa âm bàn L-2293V/BW1 1,140,000 14% 980,400
165 Chậu rửa âm bàn AL-2293V/BW1 1,350,000 15% 1,147,500
166 Chậu rửa âm bàn L-2216V/BW1 1,220,000 14% 1,049,200
167 Chậu rửa âm bàn AL-2216V/BW1 1,430,000 13% 1,244,100
168 Chậu rửa âm bàn L-2298V/BW1 1,640,000 13% 1,426,800
169 Chậu rửa âm bàn AL-2298V/BW1 1,850,000 13% 1,609,500
CHẬU RỬA DƯƠNG BÀN
170 Chậu rửa dương bàn L-2397VEC/BW1 2,950,000 12% 2,596,000
171 Chậu rửa dương bàn L-2397VFC/BW1 2,950,000 12% 2,596,000
172 Chậu rửa dương bàn AL-2397VEC/BW1 3,160,000 12% 2,780,800
173 Chậu rửa dương bàn AL-2397VFC/BW1 3,160,000 12% 2,780,800
174 Chậu rửa dương bàn L-2396VEC/BW1 1,030,000 13% 896,100
175 Chậu rửa dương bàn L-2396VFC/BW1 1,030,000 13% 896,100
176 Chậu rửa dương bàn AL-2396VEC/BW1 1,240,000 13% 1,078,800
177 Chậu rửa dương bàn AL-2396VFC/BW1 1,240,000 16% 1,041,600
178 Chậu rửa dương bàn L-2395VEC/BW1 910,000 14% 782,600
179 Chậu rửa dương bàn L-2395VFC/BW1 910,000 14% 782,600
180 Chậu rửa dương bàn AL-2395VEC/BW1 1,140,000 13% 991,800
181 Chậu rửa dương bàn AL-2395VFC/BW1 1,140,000 13% 991,800