Vữa Rót

 • Sika Grout 212-11 1Kg

  0 trên 5
  13.000 VNĐ
 • Vữa rót gốc nhựa Sika Dur 42 MP 12Kg

  0 trên 5

  Là vữa epoxy tự san phẳng, không dung môi, 3 thành phần.

  Quý khách đặt hàng vui lòng liên hệ 1900.6716 sẽ được nhân viên Công ty Hợp Thành Phát tư vấn tận tình và chu đáo.

  Hàng Chính Hãng – Giá Cạnh Tranh – Giao Hàng Nhanh Chóng.

  885.000 VNĐ
 • Vữa rót gốc nhựa Sika Dur 42 MP 1Kg

  0 trên 5

  Là vữa epoxy tự san phẳng, không dung môi, 3 thành phần.

  Quý khách đặt hàng vui lòng liên hệ 1900.6716 sẽ được nhân viên Công ty Hợp Thành Phát tư vấn tận tình và chu đáo.

  Hàng Chính Hãng – Giá Cạnh Tranh – Giao Hàng Nhanh Chóng.

  74.000 VNĐ
 • Vữa rót gốc xi măng Sika Grout 212-11 1Kg

  0 trên 5

  Là vữa rót gốc xi măng, tự san bằng, không co ngót với thời gian cho phép thi công được kéo dài để thích ứng với nhiệt độ địa phương.

  Quý khách đặt hàng vui lòng liên hệ 1900.6716 sẽ được nhân viên Công ty Hợp Thành Phát tư vấn tận tình và chu đáo.

  Hàng Chính Hãng – Giá Cạnh Tranh – Giao Hàng Nhanh Chóng.

  12.000 VNĐ
 • Vữa rót gốc xi măng Sika Grout 212-11 25Kg

  0 trên 5

  Là vữa rót gốc xi măng, tự san bằng, không co ngót với thời gian cho phép thi công được kéo dài để thích ứng với nhiệt độ địa phương.Với ưu điểm là một loại vữa rất kinh tế và dễ sử dụng, độ chảy lỏng tuyệt hảo.

  Quý khách đặt hàng vui lòng liên hệ 1900.6716 sẽ được nhân viên Công ty Hợp Thành Phát tư vấn tận tình và chu đáo.

  Hàng Chính Hãng – Giá Cạnh Tranh – Giao Hàng Nhanh Chóng.

  320.000 VNĐ
 • Vữa rót gốc xi măng Sika Grout 214-11 1Kg

  0 trên 5

  Là vữa trộn sẵn gốc xi măng, tự sang phẳng, bù co ngót với thời gian cho phép thi công được kéo dài để thích ứng với nhiệt độ môi trường tại chỗ.

  Quý khách đặt hàng vui lòng liên hệ 1900.6716 sẽ được nhân viên Công ty Hợp Thành Phát tư vấn tận tình và chu đáo.

  Hàng Chính Hãng – Giá Cạnh Tranh – Giao Hàng Nhanh Chóng.

  13.000 VNĐ
 • Vữa rót gốc xi măng Sika Grout 214-11 25Kg

  0 trên 5

  Là vữa trộn sẵn gốc xi măng, tự sang phẳng, bù co ngót với thời gian cho phép thi công được kéo dài để thích ứng với nhiệt độ môi trường tại chỗ.

  Quý khách đặt hàng vui lòng liên hệ 1900.6716 sẽ được nhân viên Công ty Hợp Thành Phát tư vấn tận tình và chu đáo.

  Hàng Chính Hãng – Giá Cạnh Tranh – Giao Hàng Nhanh Chóng.

  320.000 VNĐ
 • Vữa rót gốc xi măng Sika Grout 214-11 HS 1Kg

  0 trên 5

  Là vữa trộn sẵn gốc xi măng, tự sang phẳng, bù co ngót với thời gian cho phép thi công được kéo dài để thích ứng với nhiệt độ môi trường tại chỗ.

  Quý khách đặt hàng vui lòng liên hệ 1900.6716 sẽ được nhân viên Công ty Hợp Thành Phát tư vấn tận tình và chu đáo.

  Hàng Chính Hãng – Giá Cạnh Tranh – Giao Hàng Nhanh Chóng.

  26.000 VNĐ
 • Vữa rót gốc xi măng Sika Grout 214-11 HS 25Kg

  0 trên 5

  Là vữa trộn sẵn gốc xi măng, tự sang phẳng, bù co ngót với thời gian cho phép thi công được kéo dài để thích ứng với nhiệt độ môi trường tại chỗ.

  Quý khách đặt hàng vui lòng liên hệ 1900.6716 sẽ được nhân viên Công ty Hợp Thành Phát tư vấn tận tình và chu đáo.

  Hàng Chính Hãng – Giá Cạnh Tranh – Giao Hàng Nhanh Chóng.

  593.000 VNĐ
 • Vữa rót gốc xi măng Sika Grout GP 1Kg

  0 trên 5

  Là vữa trộn sẵn gốc xi măng, tự sang phẳng, bù co ngót với thời gian cho phép thi công được kéo dài để thích ứng với nhiệt độ môi trường tại chỗ.

  Quý khách đặt hàng vui lòng liên hệ 1900.6716 sẽ được nhân viên Công ty Hợp Thành Phát tư vấn tận tình và chu đáo.

  Hàng Chính Hãng – Giá Cạnh Tranh – Giao Hàng Nhanh Chóng.

  9.500 VNĐ
 • Vữa rót gốc xi măng Sika Grout GP 25Kg

  0 trên 5

  Là vữa trộn sẵn gốc xi măng, tự sang phẳng, bù co ngót với thời gian cho phép thi công được kéo dài để thích ứng với nhiệt độ môi trường tại chỗ.

  Quý khách đặt hàng vui lòng liên hệ 1900.6716 sẽ được nhân viên Công ty Hợp Thành Phát tư vấn tận tình và chu đáo.

  Hàng Chính Hãng – Giá Cạnh Tranh – Giao Hàng Nhanh Chóng.

  260.000 VNĐ