Bảng Báo Giá Sơn Sika

Bảng Báo Giá Sơn Sika

BẢNG BÁO GIÁ SƠN SIKA

Htpmart là một trong những đại lý sơn Sika chính hãng hiện nay. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành sơn. Chúng tôi luôn mong muốn mang lại cho người Việt sử dụng những sản phẩm sơn chất lượng và luôn cập nhật bảng báo giá sơn Sika từ hãng sơn này, tránh mua hãng giả, hàng kém chất lượng trôi nổi trên thị trường.

BẢNG BÁO GIÁ SƠN SIKA MỚI NHẤT

Hãy đến với chúng tôi, để biết thông tin chi tiết về các dòng sản phẩm sơn, cũng như bảng màu sơn của sơn Sika, liên hệ 19006716

Tải bảng báo giá về tại đây: Bảng Báo Giá Sơn-SIKA

STT TÊN SẢN PHẨM ĐVT GIÁ BÁN
SẢN PHẨM SẢN XUẤT BÊ TÔNG
1 SIKAMENT R4 Th/25 Lít          645,000
Lon/5 Lít          134,375
Lít            26,875
2 SIKA PLASTIMENT R7 Th/25 Lít          486,000
Lon/5 Lít          101,250
Lít            20,250
3 SIKAMENT 2000 AT Th/25 Lít          600,000
Lon/5 Lít          125,000
Lít            25,000
4 SIKAMENT NN Th/25 Lít          840,000
Lon/5 Lít          175,000
Lít            35,000
CÁC SẢN PHẨM HỔ TRỢ                     –
1 SIKA PLASTOCRETE N (CHỐNG THẤM) Th/25 Lít          645,000
Lon/5 Lít          134,375
Lít            26,875
2 SIKA PP1 Bao/20 Kg          330,000
Kg            16,875
3 ANTISOL E Th/25 Lít          855,000
Lon/5 Lít          178,125
Lít            35,625
4 ANTISOL S Th/25 Lít          648,000
Lon/5 Lít          135,000
Lít            27,000
5 RUGASOL F Th/15 Kg          585,000
Kg            40,625
6 RUGASOL C Th/25 Lít          795,000
Lon/5 Lít          165,625
Lít            33,125
7 SEPAROL Th/25 Lít      1,305,000
Lon/5 Lít          271,875
Lít            54,375
VỮA RÓT GỐC XI MĂNG                     –
1 SIKA GROUT 214-11 Bao/25 Kg          307,500
Kg            11,625
2 SIKA GROUT 214-11 HS Bao/25 Kg          650,000
Kg            28,750
3 SIKA GROUT GP Bao/25 Kg          270,000
Kg              9,750
4 SIKA GROUT 212-11 Bao/25 Kg          307,500
Kg            11,625
5 TILE GROUT -W Bao/5 Kg            85,000
Kg            17,500
6 TILE GROUT -G Bao/5 Kg            85,000
Kg            17,500
VỮA RÓT GỐC NHỰA                     –
1 SIKA DUR 42 MP Bộ/12 Kg          930,000
Kg            77,500
SỮA CHỮA BÊ TÔNG -TẠI CÔNG TRÌNH                     –
1 SIKA LATEX Th/25 Lít      2,100,000
Lon/5 Lít          437,500
Lít            87,500
2 SIKA LATEX TH Th/25 Lít      1,320,000
Lon/5 Lít          275,000
Lon/2 Lít          123,750
Lít            55,000
3 INTRALAST Z-HV Bao/18 Kg      1,674,000
Bao/15 Kg      1,395,000
Kg          112,500
SỮA CHỮA BÊ TÔNG -VỮA TRỘN SÀN                     –
1 SIKA MONOTOP 610 Bao/25 Kg      1,225,000
Kg            57,500
2 SIKA MONOTOP 615 HB Bao/25 Kg      1,225,000
Kg            57,500
3 SIKA MONOTOP R Bao/25 Kg      1,225,000
Kg            57,500
4 SIKA RIFIT 2000 Bao/20 Kg          495,000
Kg            26,250
5 SIKA GARD 75 EPPCEM Bộ/24 Kg      1,650,000
Kg            68,750
BẢO VỆ BỀ MẶT BÊ TÔNG                     –
1 SIKA GARD 905 W Can/2 Lít          205,000
Lít          102,500
CHẤT KẾT DÍNH CƯỜNG ĐỘ CAO                     –
1 SIKA DUR 731 Bộ/2 Kg          470,000
Bô/1 Kg          235,000
2 SIKA DUR 732 Bộ/2 Kg          680,000
Bô/1 Kg          340,000
3 SIKADUR 752 Bộ/2 Kg          787,500
Bô/1 Kg          393,750
CHẤT TRÁM KHE CO DÃN                     –
1 SIKA FEXL CONTRUCTION Tuýp          167,500
2 SIKA FEXL  PRO 3W Tuýp          262,500
3 SIKA SIL G8(APOLLO) Tuýp                     –
4 SIKA PRIMER 3 Lít          937,500
5 MUTISEAL 3m *10 cm ( Dạng băng, màu xám) Cuộn/3 Mét                     –
Mét                     –
6 MUTISEAL 7.5  cm*10m  ( Dạng băng, màu xám) Cuộn/10 Mét          487,500
Mét            48,750
7 MUTISEAL 10 m *20 cm  ( Dạng băng, màu xám) Cuộn/10 Mét                     –
Mét                     –
CHẤT BẢO VỆ THÉP                     –
1 INERTOL POXITAR F Bộ/10 Kg      3,712,500
Kg          371,250
CHỐNG THẤM                     –
1 SIKATOP SEAL 105 Bộ/25 Kg          660,000
Kg            27,500
2 SIKATOP SEAL 107 Bộ/25 Kg          855,000
Kg            35,625
3 SIKA LITE Lon/5 Lít          206,250
Lít            41,250
4 SIKA 102 Bao/2 Kg          315,000
Kg          157,500
5 SIKA PLUG CN Bao/1 Kg            91,250
CHỐNG THẤM CHO MÁI                     –
1 BC BITUMEN COATING Th/20 Lít                     –
Lít                     –
2 BITUSEAL T130 SG Cuộn/10 Mét      1,440,000
Mét          150,000
3 BITUSEAL T140 MG Cuộn/10 Mét      1,920,000
Mét          200,000
4 BITUSEAL T140 SG Cuộn/10 Mét      1,740,000
Mét          181,250
5 SIKA MEMBRANE (SHELL 3) Th/18 Kg          948,000
Lon/5 Kg          450,000
7 SIKA RAINTILE(CHỐNG NỨT TƯỜNG) Th/20 Kg      1,968,000
Lon/4 Kg          430,000
CÁC KHE KẾT NỐI                     –
1 SIKA HYDROTILE Cuộn/10 Mét      2,232,000
Mét          232,500
2 SIKA WATERBAR 015Y Cuộn/20 Mét      2,952,000
Mét          153,750
3 SIKA WATERBAR 020Y Cuộn/20 Mét      4,776,000
Mét          248,750
4 SIKA WATERBAR 025Y Cuộn/20 Mét      5,880,000
Mét          306,250
5 SIKA WATERBAR 032Y Cuộn/15 Mét      5,130,000
Mét          356,250
6 SIKA WATERBAR V15Y Cuộn/20 Mét      2,928,000
Mét          152,500
7 SIKA WATERBAR V20Y Cuộn/20 Mét      3,408,000
Mét          177,500
8 SIKA WATERBAR V25Y Cuộn/20 Mét      4,512,000
Mét          235,000
9 SIKA WATERBAR V32Y Cuộn/20 Mét      5,520,000
Mét          287,500
SƠN SÀN VÀ CÁC LỚP PHỦ GỐC NHỰA                     –
1 SIKAFLOOR 161 Bộ/10 Kg      2,760,000
Kg          287,500
2 SIKAFLOOR 2530 New RAL 6011/7032/7035 Bộ/10 Kg      2,640,000
Kg          275,000
3 SIKAFLOOR 263 RAL 6011/7032/7035 Bộ/10 Kg      2,280,000
Kg          237,500
4 SIKAFLOOR 264 RAL6011/7032/7035 Bộ/10 Kg      2,280,000
Kg          237,500
5 SIKAFLOOR 81 EPOCEM Bộ/23Kg      1,380,000
Kg            62,500
CHẤT PHỦ SÀN GỐC XI MĂNG                     –
1 SIKAFLOOR CHAPDUR GREY Bao/25 Kg          212,500
Kg            10,500
2 SIKAFLOOR CHAPDUR GREEN Bao/25 Kg          367,500
Kg            16,700
STT TÊN SẢN PHẨM ĐVT GIÁ BÁN
SẢN PHẨM SẢN XUẤT BÊ TÔNG
1 SIKAMENT R4 Th/25 Lít          600.000
Lon/5 Lít          125.000
Lít            25.000
2 SIKA PLASTIMENT R7 Th/25 Lít          462.000
Lon/5 Lít            96.250
Lít            19.250
3 SIKAMENT 2000 AT Th/25 Lít          585.000
Lon/5 Lít          121.875
Lít            24.375
4 SIKAMENT NN Th/25 Lít          810.000
Lon/5 Lít          168.750
Lít            33.750
CÁC SẢN PHẨM HỔ TRỢ
1 SIKA PLASTOCRETE N (CHỐNG THẤM) Th/25 Lít          600.000
Lon/5 Lít          125.000
Lít            25.000
2 SIKA PP1 Bao/20 Kg          320.000
Kg            16.250
3 ANTISOL E Th/25 Lít          810.000
Lon/5 Lít          168.750
Lít            33.750
4 ANTISOL S Th/25 Lít          600.000
Lon/5 Lít          125.000
Lít            25.000
5 RUGASOL F Th/15 Kg          558.000
Kg            38.750
6 RUGASOL C Th/25 Lít          729.000
Lon/5 Lít          151.875
Lít            30.375
7 SEPAROL Th/25 Lít      1.266.000
Lon/5 Lít          263.750
Lít            52.750
VỮA RÓT GỐC XI MĂNG
1 SIKA GROUT 214-11 Bao/25 Kg          320.000
Kg            12.250
2 SIKA GROUT 214-11 HS Bao/25 Kg          592.500
Kg            25.875
3 SIKA GROUT GP Bao/25 Kg          260.000
Kg              9.250
4 SIKA GROUT 212-11 Bao/25 Kg          320.000
Kg            12.250
5 TILE GROUT -W Bao/20 Kg          440.000
Bao/5 Kg          110.000
Kg            23.750
6 TILE GROUT -G Bao/20 Kg          440.000
Bao/5 Kg          110.000
Kg            34.000
VỮA RÓT GỐC NHỰA
1 SIKA DUR 42 MP Bộ/12 Kg          885.000
Kg            73.750
SỮA CHỮA BÊ TÔNG -TẠI CÔNG TRÌNH
1 SIKA LATEX Th/25 Lít      2.100.000
Lon/5 Lít          437.500
Lít            87.500
2 SIKA LATEX TH Th/25 Lít      1.305.000
Lon/5 Lít          271.875
Lon/2 Lít          125.000
Lít            54.375
3 INTRALAST Z-HV Bao/18 Kg      1.620.000
Bao/15 Kg      1.350.000
Kg          108.750
SỮA CHỮA BÊ TÔNG -VỮA TRỘN SÀN
1 SIKA MONOTOP 610 Bao/25 Kg      1.170.000
Kg            54.750
2 SIKA MONOTOP 615 HB Bao/25 Kg      1.170.000
Kg            54.750
3 SIKA MONOTOP R Bao/25 Kg      1.170.000
Kg            54.750
4 SIKA RIFIT 2000 Bao/20 Kg          469.000
Kg            24.625
5 SIKA GARD 75 EPPCEM Bộ/24 Kg      1.440.000
Kg            60.000
BẢO VỆ BỀ MẶT BÊ TÔNG
1 SIKA GARD 905 W Can/2 Lít          200.000
Lít          100.000
CHẤT KẾT DÍNH CƯỜNG ĐỘ CAO
1 SIKA DUR 731 Bộ/2 Kg          470.000
Bô/1 Kg          235.000
2 SIKA DUR 732 Bộ/2 Kg          655.000
Bô/1 Kg          327.500
3 SIKADUR 752 Bộ/2 Kg          775.000
Bô/1 Kg          387.500
CHẤT TRÁM KHE CO DÃN
1 SIKA FEXL CONTRUCTION Tuýp          167.500
2 SIKA FEXL  PRO 3W Tuýp          262.500
3 SIKA SIL G8(APOLLO) Tuýp            56.250
4 SIKA PRIMER 3 Lít          775.000
5 MUTISEAL 3m *10 cm ( Dạng băng, màu xám) Cuộn/3 Mét          255.000
Mét            85.000
6 MUTISEAL 7.5  cm*10m  ( Dạng băng, màu xám) Cuộn/10 Mét          450.000
Mét            45.000
7 MUTISEAL 10 m *20 cm  ( Dạng băng, màu xám) Cuộn/10 Mét      1.000.000
Mét          100.000
CHẤT BẢO VỆ THÉP
1 INERTOL POXITAR F Bộ/10 Kg      3.562.500
Kg          356.250
CHỐNG THẤM
1 SIKATOP SEAL 105 Bộ/25 Kg          630.000
Kg            26.250
1 SIKATOP SEAL 107 Bộ/25 Kg          825.000
Kg            34.375
2 SIKA LITE Th/25 Lít          900.000
Lon/5 Lít          187.500
Lít            37.500
3 SIKA 102 Bao/2 Kg          310.000
Kg          155.000
4 SIKA PLUG CN Bao/1 Kg            88.750
CHỐNG THẤM CHO MÁI
1 BC BITUMEN COATING Th/20 Lít      1.704.000
Lít            88.750
2 BITUSEAL T130 SG Cuộn/10 Mét      1.416.000
Mét          147.500
3 BITUSEAL T140 MG Cuộn/10 Mét      1.848.000
Mét          192.500
4 BITUSEAL T140 SG Cuộn/10 Mét      1.704.000
Mét          177.500
5 SIKA MEMBRANE (SHELL 3) Th/18 Kg          907.200
Lon/5 Kg          262.500
Kg            52.500
6 SIKA MEMBRANE  RD  (SHELL 3) Th/18 Kg          868.320
Lon/6 Kg          301.500
Kg            50.250
7 SIKA RAINTILE(CHỐNG NỨT TƯỜNG) Th/20 Kg      2.160.000
Lon/4 Kg          450.000
Kg          112.500
CÁC KHE KẾT NỐI
1 SIKA HYDROTILE Cuộn/10 Mét      2.160.000
Mét          225.000
2 SIKA WATERBAR 015Y Cuộn/20 Mét      2.952.000
Mét          153.750
3 SIKA WATERBAR 020Y Cuộn/20 Mét      4.776.000
Mét          248.750
4 SIKA WATERBAR 025Y Cuộn/20 Mét      5.712.000
Mét          297.500
5 SIKA WATERBAR 032Y Cuộn/15 Mét      4.968.000
Mét          345.000
6 SIKA WATERBAR V15Y Cuộn/20 Mét      2.880.000
Mét          150.000
7 SIKA WATERBAR V20Y Cuộn/20 Mét      3.408.000
Mét          177.500
8 SIKA WATERBAR V25Y Cuộn/20 Mét      4.464.000
Mét          232.500
9 SIKA WATERBAR V32Y Cuộn/20 Mét      5.376.000
Mét          280.000
SƠN SÀN VÀ CÁC LỚP PHỦ GỐC NHỰA
1 SIKAFLOOR 161 Bộ/10 Kg      2.820.000
Kg          293.750
2 SIKAFLOOR 2530/7032 Bộ/10 Kg      2.640.000
Kg          275.000
3 SIKAFLOOR 2530/6011 Bộ/10 Kg      2.640.000
Kg          275.000
4 SIKAFLOOR 263 RAL 6011 Bộ/10 Kg      2.280.000
Kg          237.500
5 SIKAFLOOR 263 RAL 7032 Bộ/10 Kg      2.280.000
Kg          237.500
6 SIKAFLOOR 264 RAL6011 Bộ/10 Kg      2.280.000
Kg          237.500
7 SIKAFLOOR 264 RAL 7032 Bộ/10 Kg      2.280.000
Kg          237.500
8 SIKAFLOOR 81 EPOCEM Bộ/23Kg      1.545.600
Kg            70.000
CHẤT PHỦ SÀN GỐC XI MĂNG
1 SIKAFLOOR CHAPDUR GREY Bao/25 Kg          200.000
Kg            10.000
2 SIKAFLOOR CHAPDUR GREEN Bao/25 Kg          350.000
Kg            16.000
STT SẢN PHẨM ĐVT ĐƠN GIÁ
SẢN PHẨM SẢN XUẤT BÊ TÔNG
1 SIKAMENT R4 Th/25 Lít 555,000
2 Lon/5 Lít 115,625
3 Lít 23,125
4 SIKA PLASTIMENT R7 Th/25 Lít 462,000
5 Lon/5 Lít 96,250
6 Lít 19,250
7 SIKAMENT 2000 AT Th/25 Lít 585,000
8 Lon/5 Lít 121,875
9 Lít 24,375
10 SIKAMENT NN Th/25 Lít 810,000
11 Lon/5 Lít 168,750
12 Lít 33,750
CÁC SẢN PHẨM HỔ TRỢ
13 SIKA PLASTOCRETE N(CHỐNG THẤM) Th/25 Lít 600,000
14 Lon/5 Lít 125,000
15 Lít 25,000
16 SIKA PP1 Bao/20 Kg 320,000
17 Kg 16,250
18 ANTISOL E Th/25 Lít 810,000
19 Lon/5 Lít 168,750
20 Lít 33,750
21 ANTISOL S Th/25 Lít 600,000
22 Lon/5 Lít 125,000
23 Lít 25,000
24 RUGASOL F Th/15 Kg 558,000
25 Kg 38,750
26 RUGASOL C Th/25 Lít 729,000
27 Lon/5 Lít 151,875
28 Lít 30,375
29 SEPAROL Th/25 Lít 1,266,000
30 Lon/5 Lít 263,750
31 Lít 52,750
VỮA RÓT GỐC XI MĂNG
32 SIKA GROUT 214-11 Bao/25 Kg 320,000
33 Kg 12,250
34 SIKA GROUT 214-11 HS Bao/25 Kg 592,500
35 Kg 25,875
36 SIKA GROUT GP Bao/25 Kg 260,000
37 Kg 9,250
38 SIKA GROUT 212-11 Bao/25 Kg 320,000
39 Kg 12,250
40 TILE GROUT -W Bao/20 Kg 440,000
41 Bao/5 Kg 110,000
42 Kg 23,750
43 TILE GROUT -G Bao/20 Kg 440,000
44 Bao/5 Kg 110,000
45 Kg 34,000
VỮA RÓT GỐC NHỰA
46 SIKA DUR 42 MP Bộ/12 Kg 885,000
47 Kg 73,750
SỮA CHỮA BÊ TÔNG -TẠI CÔNG TRÌNH
48 SIKA LATEX Th/25 Lít 2,100,000
49 Lon/5 Lít 437,500
50 Lít 87,500
51 SIKA LATEX TH Th/25 Lít 1,290,000
52 Lon/5 Lít 268,750
53 Lít 53,750
54 INTRALAST Z-HV Bao/18 Kg 1,620,000
55 Bao/15 Kg 1,350,000
56 Kg 108,750
SỮA CHỮA BÊ TÔNG -VỮA TRỘN SÀN
57 SIKA MONOTOP 610 Bao/25 Kg 1,170,000
58 Kg 54,750
59 SIKA MONOTOP 615 HB Bao/25 Kg 1,170,000
60 Kg 54,750
61 SIKA MONOTOP R Bao/25 Kg 1,170,000
62 Kg 54,750
63 SIKA RIFIT 2000 Bao/20 Kg 469,000
64 Kg 24,625
65 SIKA GARD 75 EPOCEM Bộ/24 Kg 1,440,000
66 Kg 60,000
BẢO VỆ BỀ MẶT BÊ TÔNG
67 SIKA GARD 905 W Can/2 Lít 200,000
68 Lít 100,000
CHẤT KẾT DÍNH CƯỜNG ĐỘ CAO
69 SIKA DUR 731 Bộ/2 Kg 470,000
70 Bô/1 Kg 235,000
71 SIKA DUR 732 Bộ/2 Kg 655,000
72 Bô/1 Kg 327,500
73 SIKADUR 752 Bộ/2 Kg 775,000
74 Bô/1 Kg 387,500
CHẤT TRÁM KHE CO DÃN
75 SIKA FLEX CONTRUCTION Tuýp 167,500
76 SIKA FLEX  PRO 3W Tuýp 262,500
77 SIKA SIL G8 (APOLLO) Tuýp 56,250
78 SIKA PRIMER 3 Lít 775,000
79 MUTISEAL 3m *10 cm

( Dạng băng, màu xám)

Cuộn/3 Mét 255,000
80 Mét 85,000
81 MUTISEAL 7.5  cm*10m

( Dạng băng, màu xám)

Cuộn/10 Mét 450,000
82 Mét 45,000
83 MUTISEAL 10 m *20 cm 

( Dạng băng, màu xám)

Cuộn/10 Mét 1,000,000
84 Mét 100,000
 CHẤT BẢO VỆ THÉP
85 INERTOL POXITAR F Bộ/10 Kg 3,562,500
86 Kg 356,250
 CHỐNG THẤM
87 SIKATOP SEAL 107 Bộ/25 Kg 825,000
88 Kg 34,375
89 SIKA LITE Th/25 Lít 900,000
90 Lon/5 Lít 187,500
91 Lít 37,500
92 SIKA 102 Bao/2 Kg 310,000
93 Kg 155,000
94 SIKA PLUG CN Bao/1 Kg 88,750
 CHỐNG THẤM CHO MÁI
95 BC BITUMEN COATING Th/20 Lít 1,704,000
96 Lít 88,750
97 BITUSEAL T130 SG Cuộn/10 Mét 1,416,000
98 Mét 147,500
99 BITUSEAL T140 MG Cuộn/10 Mét 1,848,000
100 Mét 192,500
101 BITUSEAL T140 SG Cuộn/10 Mét 1,704,000
102 Mét 177,500
103 SIKA MEMBRANE (SHELL 3) Th/18 Kg 907,200
104 Lon/5 Kg 262,500
105 Kg 52,500
106 SIKA MEMBRANE  RD  (SHELL 3) Th/18 Kg 868,320
107 Lon/6 Kg 301,500
108 Kg 50,250
109 SIKA RAINTILE(CHỐNG NỨT TƯỜNG) Th/20 Kg 2,160,000
110 Lon/4 Kg 450,000
111 Kg 112,500
 CÁC KHE KẾT NỐI
112 SIKA HYDROTILE Cuộn/10 Mét 2,160,000
113 Mét 225,000
114 SIKA WATERBAR 015Y Cuộn/20 Mét 2,952,000
115 Mét 153,750
116 SIKA WATERBAR 020Y Cuộn/20 Mét 4,776,000
117 Mét 248,750
118 SIKA WATERBAR 025Y Cuộn/20 Mét 5,712,000
119 Mét 297,500
120 SIKA WATERBAR 032Y Cuộn/15 Mét 4,968,000
121 Mét 345,000
122 SIKA WATERBAR V15Y Cuộn/20 Mét 2,880,000
123 Mét 150,000
124 SIKA WATERBAR V20Y Cuộn/20 Mét 3,408,000
125 Mét 177,500
126 SIKA WATERBAR V25Y Cuộn/20 Mét 4,464,000
127 Mét 232,500
128 SIKA WATERBAR V32Y Cuộn/20 Mét 5,376,000
129 Mét 280,000
 SƠN SÀN VÀ CÁC LỚP PHỦ GỐC NHỰA
130 SIKAFLOOR 161 Bộ/25 Kg 6780000
131 Kg 282,500
132 SIKAFLOOR 2530/7032 Bộ/10 Kg 2,640,000
133 Kg 275,000
134 SIKAFLOOR 2530/6011 Bộ/10 Kg 2,640,000
135 Kg 275,000
136 SIKAFLOOR 263 RAL 6011 Bộ/10 Kg 2,280,000
137 Kg 237,500
138 SIKAFLOOR 263 RAL 7032 Bộ/10 Kg 2,280,000
139 Kg 237,500
140 SIKAFLOOR 264 RAL 6011 Bộ/10 Kg 2,280,000
141 Kg 237,500
142 SIKAFLOOR 264 RAL 7032 Bộ/10 Kg 2,280,000
143 Kg 237,500
144 SIKAFLOOR 81 EPOCEM Bộ/23Kg 1,545,600
145 Kg 70,000
 CHẤT PHỦ SÀN GỐC XI MĂNG  
146 SIKAFLOOR CHAPDUR GREY Bao/25 Kg 200,000
147 Kg 10,000
148 SIKAFLOOR CHAPDUR GREEN Bao/25 Kg 350,000
149 Kg 16,000

Chia sẻ bài viết này