Bảng Báo Giá Sơn Hải Âu

Bảng Báo Giá Sơn Hải Âu

BẢNG BÁO GIÁ SƠN HẢI ÂU

htpmart.vn là nhà phân phối chính thức sơn Hải Âu. Chúng tôi cung cấp tất cả các dòng sản phẩm của hãng sơn Hải Âu với bảng báo giá sơn Hải Âu chính hãng và đội ngũ chuyên viên kỹ thuật tư vấn nhiệt tình, giàu kinh nghiệm chắc chắn sẽ làm quý khách hài lòng.

Để biết thông tin chi tiết về giá cả cũng như bảng màu các dòng sơn khác của hãng sơn Hải Âu, liên hệ theo số 19006716

Tải bảng báo giá về tại đây: Bảng Báo Giá Sơn-HẢI ÂU

STT LOẠI SƠN MÃ SỐ GIÁ BÁN
LON/1L LON/5L TH/20L
A/ SƠN CÔNG NGHIỆP
SƠN ALKYD
1 Sơn chống gỉ mờ AK-501 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
2 Sơn chống gỉ bóng AK-502 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
3 Sơn chống gỉ xám AK-702 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
4 Sơn phủ xanh ngọc AK-256 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
5 Sơn phủ cẩm thạch AK-262 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
6 Sơn phủ xanh lá cây AK-275 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
7 Sơn phủ xanh dương AK-352 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
8 Sơn phủ xanh hòa bình AK-355 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
9 Sơn phủ đen AK-450 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
10 Sơn phủ đỏ nâu AK-550 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
11 Sơn hồng đơn AK-555 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
12 Sơn hồng đơn AK-574 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
13 Sơn phủ vàng cam AK-653 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
14 Sơn phủ vàng AK-655 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
15 Sơn phủ vàng kem AK-669 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
16 Sơn phủ xám đậm AK-750 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
17 Sơn phủ xám sáng AK-752 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
18 Sơn phủ xám sáng AK-761 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
19 Sơn phủ trắng AK-790 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
SƠN BÊ TÔNG Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
1 Sơn lót bê tông FE-609 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
SƠN ACRYLIC Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
1 Sơn chống gỉ AR-501 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
2 Sơn phủ xanh lá AR-275 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
3 Sơn phủ xám AR-752 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
4 Sơn phủ trắng AR-790 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
B/ SƠN TÀU BIỂN Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
SƠN ALKYD BIẾN TÍNH Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
1 Sơn lót chống gỉ AS-503 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
2 Sơn chống gỉ xám AS-702 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
3 Sơn phủ xanh lá cây AU-275 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
4 Sơn phủ xanh dương AU-352 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
5 Sơn phủ hòa bình AU-355 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
6 Sơn phủ đen AU-450 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
7 Sơn phủ xanh cỏ úa AU-452 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
8 Sơn phủ đỏ nâu AU-550 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
9 Sơn phủ đỏ AU-551 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
10 Sơn phủ vàng cam AU-653 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
11 Sơn phủ vàng kem AU-669 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
12 Sơn phủ xám đậm AU-750 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
13 Sơn phủ xám sáng AU-752 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
14 Sơn phủ trắng AU-790 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
15 Sơn nhũ bạc AU-950 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
SƠN EPOXY Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
1 Sơn chống gỉ giàu kẽm EP-701 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
2 Sơn chống gỉ kẽm photphat EP-702 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
3 Sơn lót chống gỉ HEP-706 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
4 Sơn chống gỉ nâu EP-502 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
5 Sơn chống gỉ cam EP-605 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
6 Sơn phủ xanh ngọc EP-256 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
7 Sơn phủ xanh cẩm thạch EP-262 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
8 Sơn phủ xanh lá EP-275 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
9 Sơn phủ xanh dương EP-352 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
10 Sơn phủ xanh hòa bình EP-355 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
11 Sơn phủ xanh dương EP-380 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
12 Sơn phủ đen EP-450 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
13 Sơn phủ đỏ nâu EP-550 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
14 Sơn phủ đỏ EP-551 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
15 Sơn phủ hồng đơn EP-555 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
16 Sơn phủ hồng đơn EP-574 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
17 Sơn phủ vàng cam EP-653 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
18 Sơn phủ vàng EP-655 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
19 Sơn phủ vàng kem EP-669 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
20 Sơn phủ xám đậm EP-750 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
21 Sơn phủ xám sáng EP-752 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
22 Sơn phủ xám EP-761 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
23 Sơn phủ xám EP-763 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
24 Sơn phủ trắng EP-790 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
25 Sơn phủ nhũ EP-950 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
SƠN CAO SU CLO HÓA Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
1 Sơn chống gỉ CS-601 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
2 Sơn phủ xanh dương CS-352 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
3 Sơn phủ đỏ nâu CS-550 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
4 Sơn phủ xám CS-752 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
SƠN CHỐNG HÀ Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
1 Sơn chống hà AF3-557 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
2 Sơn chống hà AF4-558 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
C/ SƠN ĐẶC BIỆT Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
SƠN CHỊU NHIỆT Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
1 Sơn nhũ (300 ̊C) SK3-950 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
2 Sơn nhũ (600 ̊C) SK6-950 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
SƠN POLYURETHAN(PU) Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
1 Sơn phủ xanh lá cây PU-275 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
2 Sơn phủ xanh dương PU-352 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
3 Sơn phủ đen PU-450 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
4 Sơn phủ cỏ úa PU-452 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
5 Sơn phủ đỏ PU-551 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
6 Sơn phủ vàng PU-653 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
7 Sơn phủ xám PU-752 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
8 Sơn phủ trắng PU-790 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
9 Sơn nhũ PU-950 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
SƠN POLYURETHAN (PUM) Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
1 Sơn phủ xanh lá cây PU-275M Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
2 Sơn phủ xanh dương PU-352M Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
3 Sơn phủ đen PU-450M Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
4 Sơn phủ vàng cam PU-653M Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
5 Sơn phủ xám đậm PU-750M Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
6 Sơn phủ xám sáng PU-752M Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
7 Sơn phủ trắng PU-790M Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
DUNG MÔI PHA SƠN Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
1 Dung môi sơn Alkyd AS-02 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
2 Dung môi sơn Epoxy ES-03 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
3 Dung môi sơn Cao su clo CS-02 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
5 Dung môi sơn PU PS-02 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
6 Dung môi thẩy rửa TS-01 Liên Hệ Liên Hệ Liên Hệ
STT SẢN PHẨM MÃ SỐ ĐƠN GIÁ  
LON/1L LON/5L TH/20L
A.SƠN CÔNG NGHIỆP 
SƠN ALKYD
1 Sơn chống gỉ mờ AK-501 57,717 275,517 1,067,220
2 Sơn chống gỉ bóng AK-502 57,717 275,517 1,067,220
3 Sơn chống gỉ xám AK-702 59,895 286,407 1,110,780
4 Sơn phủ xanh ngọc AK-256 68,607 329,967 1,285,020
5 Sơn phủ cẩm thạch AK-262 68,607 329,967 1,285,020
6 Sơn phủ xanh lá cây AK-275 67,518 324,522 1,263,240
7 Sơn phủ xanh dương AK-352 74,052 357,192 1,393,920
8 Sơn phủ xanh hòa bình AK-355 68,607 329,967 1,285,020
9 Sơn phủ đen AK-450 60,984 291,852 1,132,560
10 Sơn phủ đỏ nâu AK-550 67,518 324,522 1,263,240
11 Sơn hồng đơn AK-555 68,607 329,967 1,285,020
12 Sơn hồng đơn AK-574 72,963 351,747 1,372,140
13 Sơn phủ vàng cam AK-653 83,853 406,197 1,589,940
14 Sơn phủ vàng AK-655 82,764 400,752 1,568,160
15 Sơn phủ vàng kem AK-669 70,785 340,857 1,328,580
16 Sơn phủ xám đậm AK-750 64,251 308,187 1,197,900
17 Sơn phủ xám sáng AK-752 64,251 308,187 1,197,900
18 Sơn phủ xám sáng AK-761 72,963 351,747 1,372,140
19 Sơn phủ trắng AK-790 70,785 340,857 1,328,580
SƠN BÊ TÔNG
20 Sơn lót bê tông FE-609 109,989 536,877 2,112,660
SƠN ACRYLIC
21 Sơn chống gỉ AR-501 68,607 329,967 1,285,020
22 Sơn phủ xanh lá AR-275 106,722 438,928 1,720,620
23 Sơn phủ xám AR-752 102,366 411,703 1,611,720
24 Sơn phủ trắng AR-790 98,010 476,982 1,873,080
 B.SƠN TÀU BIỂN
 SƠN ALKYD BIẾN TÍNH
25 Sơn lót chống gỉ AS-503 77,319 373,527 1,459,260
26 Sơn chống gỉ xám AS-702 77,319 373,527 1,459,260
27 Sơn phủ xanh lá cây AU-275 84,942 411,642 1,611,720
28 Sơn phủ xanh dương AU-352 79,497 384,417 1,502,820
29 Sơn phủ hòa bình AU-355 78,408 378,972 1,481,040
30 Sơn phủ đen AU-450 67,518 324,522 1,263,240
31 Sơn phủ xanh cỏ úa AU-452 76,230 368,082 1,437,480
32 Sơn phủ đỏ nâu AU-550 68,607 329,967 1,285,020
33 Sơn phủ đỏ AU-551 86,031 417,087 1,633,500
34 Sơn phủ vàng cam AU-653 88,209 427,977 1,677,060
35 Sơn phủ vàng kem AU-669 82,764 400,752 1,568,160
36 Sơn phủ xám đậm AU-750 76,230 368,082 1,437,480
37 Sơn phủ xám sáng AU-752 76,230 368,082 1,437,480
38 Sơn phủ trắng AU-790 83,853 406,197 1,589,940
39 Sơn nhũ bạc AU-950 83,853 406,197 1,589,940
SƠN EPOXY Lon/1 L Lon/3.5 L Th/15 L
40 Sơn chống gỉ giàu kẽm EP-701 203,643 703,603 2,989,305
      Lon/1 Lít Lon/5 L Th/20 L
41 Sơn chống gỉ kẽm photphat EP-702 112,167 547,767 2,156,220
42 Sơn lót chống gỉ HEP-706 145,926 716,562 2,831,400
43 Sơn chống gỉ nâu EP-502 103,455 504,207 1,981,980
44 Sơn chống gỉ cam EP-605 106,722 520,542 2,047,320
45 Sơn phủ xanh ngọc EP-256 112,167 798,237 3,158,100
46 Sơn phủ xanh cẩm thạch EP-262 112,167 547,767 2,156,220
47 Sơn phủ xanh lá EP-275 112,167 547,767 2,156,220
48 Sơn phủ xanh dương EP-352 109,989 536,877 2,112,660
49 Sơn phủ xanh hòa bình EP-355 111,078 542,322 2,134,440
50 Sơn phủ xanh dương EP-380 119,790 585,882 2,308,680
51 Sơn phủ đen EP-450 102,366 498,762 1,960,200
52 Sơn phủ đỏ nâu EP-550 111,078 542,322 2,134,440
53 Sơn phủ đỏ EP-551 135,036 662,112 2,613,600
54 Sơn phủ hồng đơn EP-555 112,167 547,767 2,156,220
55 Sơn phủ hồng đơn EP-574 118,701 580,437 2,286,900
56 Sơn phủ vàng cam EP-653 121,968 596,772 2,352,240
57 Sơn phủ vàng EP-655 117,612 574,992 2,265,120
58 Sơn phủ vàng kem EP-669 111,078 542,322 2,134,440
59 Sơn phủ xám đậm EP-750 111,078 542,322 2,134,440
60 Sơn phủ xám sáng EP-752 111,078 542,322 2,134,440
61 Sơn phủ xám EP-761 113,256 553,212 2,178,000
62 Sơn phủ xám EP-763 114,345 558,657 2,199,780
63 Sơn phủ trắng EP-790 111,078 542,322 2,134,440
64 Sơn phủ nhũ EP-950 111,078 542,322 2,134,440
SƠN CAO SU CLO HÓA
65 Sơn chống gỉ CS-601 88,209 427,977 1,677,060
66 Sơn phủ xanh dương CS-352 107,811 520,542 2,047,320
67 Sơn phủ đỏ nâu CS-550 103,455 504,207 1,981,980
68 Sơn phủ xám CS-752 101,277 493,317 1,938,420
SƠN CHỐNG HÀ
      Lon/1 L Lon/5 L Th/15 L
69 Sơn chống hà AF3-557 374,616 1,860,012 5,553,900
70 Sơn chống hà AF4-558 439,956 2,186,712 6,534,000
 C. SƠN ĐẶC BiỆT Lon/1 L Lon/5 L Th/20 L
SƠN CHỊU NHIỆT
71 Sơn nhũ (300 ̊C) SK3-950 189,486 934,362 3,702,600
72 Sơn nhũ (600 ̊C) SK6-950 211,266 1,043,262 4,138,200
 SƠN POLYURETHAN(PU)
73 Sơn phủ xanh lá cây PU-275 164,439 809,127 3,201,660
74 Sơn phủ xanh dương PU-352 165,528 814,572 3,223,440
75 Sơn phủ đen PU-450 153,549 754,677 2,983,860
76 Sơn phủ cỏ úa PU-452 157,905 776,457 3,070,980
77 Sơn phủ đỏ PU-551 168,795 830,907 3,288,780
78 Sơn phủ vàng PU-653 172,062 847,242 3,354,120
79 Sơn phủ xám PU-752 157,905 776,457 3,070,980
80 Sơn phủ trắng PU-790 165,528 814,572 3,223,440
81 Sơn nhũ PU-950 156,816 771,012 3,049,200
DUNG MÔI PHA SƠN
82 Dung môi sơn Alkyd AS-02 37,026 172,062 653,400
83 Dung môi sơn Epoxy ES-03 53,361 253,737 980,100
84 Dung môi sơn Cao su clo CS-02 46,827 221,067 849,420
85 Dung môi sơn Bê tông FS-02 46,827 221,067 849,420
86 Dung môi sơn PU PS-02 54,450 259,182 1,001,880
87 Dung môi thẩy rửa TS-01 53,361 253,737 980,100

 

 

Chia sẻ bài viết này